Сучасні тенденції мистецької післядипломної педагогічної освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 121
Розгляд сучасних тенденцій мистецької післядипломної педагогічної освіти. Розкриття поглядів вітчизняних науковців щодо тенденцій розвитку мистецької освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти. Використання ситуативності змісту навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні тенденції мистецької післядипломної педагогічної освітиРозкрито погляди вітчизняних науковців щодо тенденцій розвитку мистецької освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти. Зазначено три основні складові, що забезпечують андрагонізацію змісту, форм та методів навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, серед яких проблемність змісту післядипломного педагогічного навчання, використання ситуативності змісту навчання та процесуальних форм його існування, діалогічність змісту навчання. Описано вітчизняний досвід організації мистецької післядипломної педагогічної освіти. Розкрито шляхи оволодіння інноваційними педагогічними і мистецькими технологіями в процесі курсів підвищення кваліфікації для вчителів мистецьких дисциплін. Представлено досвід проведення проблемних, авторських, тематичних курсів, які спрямовані на розвиток творчого потенціалу вчителів мистецьких дисциплін.Важливого значення набуває в цьому процесі реформування всіх рівнів вітчизняної освіти, в тому числі й післядипломної педагогічної освіти, яка визначає шляхи підготовки сучасного вчителя щодо впровадження нового змісту освіти на основі нових освітніх програм та державних стандартів. Мистецька освіта, яка є органічною складовою системи загальної середньої освіти, знаходиться в процесі розбудови нових підходів до підвищення якості освіти. Шкільна мистецька освіта, яка передбачає різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості дитини в сьогоденні вимагає нових підходів до підготовки вчителів мистецької освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти. педагогічний освіта мистецький В дослідження науковців розглядалися питання професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін [1, 2], розглядалися сучасні тенденції розвитку мистецької освіти [3, 4], досліджувалась роль мистецтва у системі розвитку творчої індивідуальності педагога [5], висвітлювалися проблеми сьогодення та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти [6], зазначалися концептуальні положення щодо організації та розвитку системи післядипломної педагогічної освіти [7, 8],а також визначались педагогічні та методичні аспекти викладання мистецьких дисциплін [9]. Дослідники зверталися до питань творчого професійного розвитку педагога в системі післядипломної освіти [2], питань розвитку творчого потенціалу вчителя в післядипломній педагогічній освіті [8], визначали особливості організації творчого процесу, впровадження інноваційний, інформацйно-комунікаційних технологій в післядипломний педагогічний процес [6, 12] тощо.Тренінг-курс, який організується в межах післядипломної педагогічної освіти, що спрямований на розвиток творчого потенціалу вчителя, дозволяє у процесі тижневого тренінгу значно розвинути творчий потенціал тих, хто навчається, підвищити мотивацію вчителів до творчої діяльності, розширити творчі здібності та творчі навички вчителів щодо оволодіння новітніми педагогічними, мистецькими технологіями й дозволити усвідомити шляхи реалізації набутих знань і практичних творчих навичок у своїй педагогічній мистецькій діяльності. Тематичні проблемні курси з розвитку творчого потенціалу вчителя будуються за модулями, серед яких найбільш важливого значення набуває професійний модуль, зміст якого побудовано на практичному відпрацюванні видів педагогічної діяльності, який допомагає розкрити творчий потенціал вчителя. На основі інтеграції комплексу видів мистецтв з органічним звязком із психологією, філософією мистецтва, а також із використанням інформаційних даних з медицини, педагогіки, дидактики й методики організації навчання мистецтву, організуються тренінгові заняття для вчителів мистецьких дисциплін. Практична спрямованість навчання в тренінг-курсі, можливість занурення в тему, відкритість, творчість, оригінальність навчання, упровадження театралізованих, пластичних, вокальних імпровізацій, організація процесу групового та колективного музикування, інструментальної імпровізації, впровадження творчих ігор, обговорень і аналіз у педагогічних проблем в цілому дозволяють досягти високої результативності навчання вчителів мистецьких дисциплін. Великого значення в процесі навчання набуває процес мотивації до творчих видів діяльності на тренінг-курсі, а також оцінювально-рефлексний компонент кожного навчального дня, який дозволяє отримати зворотній звязок із вчителями та підвести підсумок навчання.Виявити основні складові андрагонізації змісту мистецької післядипломної освіти, серед яких: проблемність змісту післядипломного педагогічного навчання, діалогічність змісту навчання, використання адаптивного змісту навчання та процесуальних форм його існування.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?