Сучасні тенденції формування інституту політичного лідерства і їх прояв в Україні - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 152
Проблема політичного лідерства. Визначення сутності і природи політичного лідерства. Тенденції формування інституту політичного лідерства в політичному полі України. Кадрове омолоджування політики як тенденція формування нового типу політичного лідера.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ В УКРАЇНІРобота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Науковий керівник: доктор політичних наук, професор НАУМКІНА Світлана Михайлівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. Одеса), завідувач кафедри політичних наук Захист відбудеться “23” червня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.02 в Одеській національній юридичній академії за адресою: 65009, м.Сьогодні в суспільстві, як ніколи, висока потреба в політичному лідері, здатному швидко і чітко реагувати на проблеми, що постають перед суспільством, і головне, здатному знаходити ефективні шляхи вирішення позначених проблем. Так, сьогодні існує обєктивна необхідність системного описання тенденцій формування інституту політичного лідерства, яке може послужити основою для кардинального підвищення ефективності діяльності сучасних політичних лідерів. Політичне лідерство є невідємною гранню владних вертикалей і одночасно могутнім субєктивним джерелом політичних процесів, тому воно завжди привертало і привертає до себе пильну увагу дослідників. Ключовим питанням вивчення політичного лідерства як суспільного явища можна визнати розуміння сутності, механізмів, умов і чинників того, що спонукає або примушує людей визнавати в одній людині лідера, а іншому - відмовляти в праві на таке визнання. розкрити сутність і основний зміст тенденцій формування інституту політичного лідерства в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в українському суспільстві;Головний акцент робиться на відмінності понять лідерство і керівництво, яке дозволяє виділити політичного лідера з плеяди політичних діячів, що більшою чи меншою мірою беруть участь в управлінні справами держави і суспільства. На думку дисертанта, визначення “політичний лідер” можна віднести лише до тих політиків, чия політична діяльність приводить до змін в політичній системі суспільства, а самі політики, стаючи лідерами, перетворюються на основні субєкти політичного процесу. В третьому підрозділі “Функції політичного лідерства і їх реалізація в сучасній політичній практиці” при аналізі ролі політичного лідерства особлива увага приділяється його суспільним функціям, що характеризують головні напрями діяльності політичних лідерів. В першому підрозділі “Загальна характеристика сучасних тенденцій формування інституту політичного лідерства і особливості їх прояву в Україні” виділено такі тенденції - інституціоналізацію, професіоналізацію, зменшення вірогідності появи в сучасних умовах видатних політичних лідерів, здатних встати в один ряд з Цезарем, Петром I, Наполеоном, Бісмарком; перетворення поля боротьби за політичне лідерство в політичний ринок, а також кадрове омолоджування “великої” політики. На користь інституціоналізації політичного лідерства як тенденції розвитку політики в сучасному світі говорить і той факт, що статус політичного лідера в сучасних суспільствах вже не повязаний з минулим престижем і помпезністю, крім того, політичне лідерство обмежено фіксованим терміном перебування на посаді голови держави, законодавця, керівника політичної партії і т.д.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?