Сучасні тенденції формування доходів Державного бюджету - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Сутність, функції і класифікація доходів Державного бюджету. Джерела і сучасний стан формування держбюджету, методи мобілізації доходів та наслідки їх використання; виконання бюджету відносно плану. Зарубіжний досвід формування доходної частини бюджетів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки УкраїниДослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, шо саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості. Норми, які регулюють відносини по формуванню доходної частини бюджету, відіграють важливу роль у системі бюджетно-правових норм, оскільки ці відносини впливають як на фінансове забезпечення функцій управління, так і на розвиток держави в цілому. Мета даної курсової роботи полягає у дослідженні сучасних тенденцій формування доходів Державного бюджету.Державні доходи - це грошові відносини, які складаються між державою, юридичними та фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції частини вартості ВВП у загальнодержавному фонді з метою їх подальшого використання, тобто для здійснення державою своїх функцій. Це доходи, які формуються на рівні державних підприємств, установ, організацій і безпосередньо держави шляхом розподілу ВВП і національного доходу. Дохідна частина бюджету держави формується на основі податкового і неподаткового методів вилучення коштів в юридичних та фізичних осіб на користь держави в процесі розподілу та перерозподілу ВВП. Доходи виступають засобом перерозподілу фінансових ресурсів на користь тих чи інших груп населення, галузей і територій, тому є одним із інструментів державного впливу і регулювання суспільно-економічних процесів та найважливіших елементів системи фінансів і, загалом, державного регулювання розширеного відтворення. Частка вартості ВВП, яка вилучається в державну казну для оплати державних суспільних благ і в процесі перерозподілу валової доданої вартості між державою і юридичними та фізичними особами, має сприяти подальшому розвитку суспільного відтворення і бути стимулом економічних процесів у державі.Доходи від продуктивної діяльності надходять від підприємницької діяльності держави (державний сектор економіки) та від надання певних послуг, а доходи від майнових прав - у вигляді доходів від використання державного майна та угідь. Але при цьому слід враховувати, що подібні платежі державних підприємств до бюджету є податками лише за формою, а не за змістом, бо переходу вартості від одного власника до іншого, по суті, не відбувається. У сучасних умовах доходи від підприємницької діяльності держави не мають відчутного бюджетного значення, оскільки державний сектор має обмежені рамки, а державні підприємства переважно є або малоприбутковими, або функціонують на засадах неприбутковості чи взагалі збиткові, що повязано насамперед із соціальним спрямуванням їхньої діяльності. Доходи від державного майна можуть надходити на постійній основі - орендна плата, чи разово - доходи від приватизації державного майна. Надходження їх до бюджету повязане з тим, що при встановленні відповідних санкцій держава визначає їх спрямування в бюджет (слід зазначити, що окремі види штрафних платежів можуть надходити в інші фонди чи окремим субєктам).Платниками податку на прибуток є всі субєкти підприємницької діяльності, бюджетні організації, які є юридичними особами згідно з законодавством України, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що складають окремий баланс та мають розрахунковий (поточний) рахунок; підприємства, які здійснюють підприємницьку діяльність через постійні представництва, розташовані на території України. У 2009 році надходження по податку на прибуток підприємств до Державного бюджету України становили 79,9 відсотка плану на рік, недовиконання становило 2 051,8 млн. гривень. Фактичні надходження становили 13 086,8 млн. грн., тобто виконання склало 112,2 відсотка, перевиконання надходжень відбулось на 1 419,1 млн. гривень. За оперативними даними Державного казначейства за 2011 рік до бюджету при плані, зокрема до державного бюджету 12 606,8 млн. грн., надійшло 16 025,3 млн. грн., що складає 127,1 відсотка і на 2 938,4 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. З метою покриття втрат державного бюджету від зниження з 1 січня 2011 року ставки по податку на прибуток до 25% Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено: · пунктом 45 статті 80 призупинено застосування підвищення норм амортизації в 1,6 рази для основних фондів 1, 2, 3 групи крім дії цих норм амортизації, здійснених платником після 1 січня 2011 року у звязку з придбанням (виготовленням) основних фондів.

План
План

Вступ

1. Сутність і класифікація доходів Державного бюджету

2. Джерела формування доходів Державного бюджету

3. Сучасний стан формування доходів Державного бюджету України

4. Зарубіжний досвід формування доходної частини бюджетів

5. Шляхи вдосконалення формування доходів Державного бюджету України

Висновки

Додатки

Список літератури

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?