Сучасні світові тенденції та українські реалії молодіжного безробіття - Статья

бесплатно 0
4.5 131
Економічне зростання як передумова розв"язання проблем безробіття молоді. Аналіз, узагальнення сучасних трендів молодіжного безробіття в Україні й окремих країнах пострадянського простору. Тенденції молодіжного безробіття та чинники, що детермінують його.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Дубич, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри соціальної політики, Національний педагогічний університет імені М.П.У статті зазначено, що впродовж останніх років безробіття молоді у світі в умовах фінансово-економічних криз, терористичних загроз, геополітичного напруження та неефективного державного управління має безпрецедентну, інерційну тенденцію до збільшення, досягаючи в багатьох країнах Європи (Іспанія, Греція, Італія, Португалія) історичних максимумів. Насамперед видається доцільним навести дефініції основних використаних у статті понять: молодь - це громадяни України віком від 14 до 35 років; молодий працівник - громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу (ВНЗ); безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування. 11, 21; 10, с. vii-ix], у світі нараховується приблизно 74,5 млн безробітних віком 1524 років, а показник глобального безробіття молоді досягнув 13,1% (11,9 % в 2009 р.), що майже втричі вище від рівня безробіття серед дорослих. В Україні безробіття молоді в 2014 р. становило: 23,1% (віком 15-24 роки) і 13,5% (віком 15-34 роки) [6]. (23,1%), що дає підстави стверджувати про інерційність цього процесу в країні; молоді віком 15-24 роки - в 2-3 рази вищі за відповідні рівні в інших вікових групах; серед молодих чоловіків вищі, ніж серед жінок; серед молоді за місцем проживання коливаються і мають відносно незначні відмінності в різних вікових групах.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?