Сучасні світові фінансові кризи та їх вплив на національні економіки - Реферат

бесплатно 0
4.5 127
Дослідження розладу кредитно-фінансових систем у ряді держав. Аналіз різких диспропорцій та переривчастості функціонування міжнародних валютно-кредитних систем. Розгляд найбільших криз сучасності та форм їх прояву. Вплив на стан економіки країн світу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТИ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Одним з основних недоліків ринкової системи є те, що ринкове саморегулювання на певному етапі зумовлює виникнення фінансових криз, які надалі постійно його супроводжують. Зясування структури економічного циклу, причин економічних та фінансових криз, що їх супроводжують, має велике значення для пошуку шляхів їх уникнення. Вона характеризується труднощами збуту виробленої продукції, скороченням виробництва, зростанням попиту на ліквідність (готівку), збільшенням ставки позичкового відсотка, панікою на ринку цінних паперів, швидким падінням курсу акцій, закриттям і банкрутством фірм, передусім дрібних. Висока вартість виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, яка зумовлена великою матеріало-і енергомісткістю виробництва, високими трудовими затратами, зменшує обсяги нагромаджень в економіці у формі прибутку, що призводить до скорочення фінансових можливостей самих підприємницьких структур, доходів держави й відповідно купівельної спроможності населення.Розвиток світових валютно-кредитних відносин супроводжується спалахами фінансових криз. Фінансова криза зазвичай в тій чи іншій мірі одночасно охоплює різні сфери світової фінансової системи. Фінансовими кризами найчастіше вважають події, в результаті яких фінансові активи (акції або облігації) істотно втрачають свою ринкову вартість. В якості прикладів фінансових криз призводять банківські та валютні кризи. Крім того, якщо в літературі XIX - початку XX ст. фінансова криза асоціювався переважно з банківською кризою, то пізніше його розуміння було розширено з урахуванням ситуації на фондовому ринку.Безліч чинників визначають виникнення та розвитку фінансових криз. Коли виникають сумніви у надійності банків, вкладники прагнуть скоріш вилучити свої вклади, бо як банки мають обмежені ліквідні засоби, то не можуть відразу повернути значну частину вкладів. З огляду на взаємозвязок елементів господарської системи може початися вже ланцюгова реакція, яка веде до кризи. Широке використання інформаційної техніки призвело до того, що кризи, виникаючі на національних фінансових ринках, швидко набувають міжнародного характеру. В першу чергу фінансова криза характеризується значним падінням заробітної плати робітників, масовим скороченням, проблемами працевлаштування, незатребуваності дипломованих фахівців.Історії відомо чимало світових криз: всеосяжних чи які зачіпають вузьке коло країн, затяжних і менше тривалих - їх причини, зазвичай, завжди різні, а наслідки - навдивовижу схожі. Низку криз сучасності відкриває криза 1907 року, що зачепила 9 країн. Грошові ресурси були потрібні державам на фінансування бойових дій, тому Великобританія, Німеччина, Франція та інші країни не роздумуючи продавали цінні папери. Перша світова війна завершилася також кризою 1920-1922 років, викликана повоєнною дефляцією і навіть валютними і банківськими кризами у низці країн. Потім негайно пішов спад виробництва в усіх країнах, порушених кризою, загалом наполовину, як наслідок - величезні масштаби безробіття.Характерною рисою сучасної кризи стало те, що фінансові потрясіння викликали потрясіння у реальному секторі економіки і стали причиною глобальної рецесії. Отже, наслідки кризи відчули на собі не тільки банки та інші фінансово-кредитні установи, але й підприємства нефінансового сектору. Процес банкрутства фінансово-банківських інститутів швидко перекинувся з Америки на інші країни і континенти, перш за все до Європи - через надто велику міру "переплетіння" економіки і фінансів у сучасному глобальному світі, їх взаємозалежність і взаємозвязок. Разом з тим Національним банком та урядом було вжито низку невідкладних антикризових заходів: Нацбанком здійснювалося рефінансування комерційних банків, проводилися валютні аукціони на умовах загальної конкуренції та доступу всіх їх учасників, урядом здійснювалася капіталізація банків на суму понад 29,3 млрд. дол.. Отже,можемо прийти до висновку,що подальше погіршення економічного стану підприємств нефінансового сектору викличе зростання ризику підвищення збитковості як вітчизняного банківського сектору, так і іноземних банків-кредиторів, тобто негативно позначиться на фінансових ринках.Таким чином можна зробити висновок,що економічна криза стала досить важливою проблемою сучасного світу. Світова економіка розплачується за гонитву споживчих апетитів, якою заразилися в останні десятиліття майже усі суспільства і держави світу. Проте у кожної кризи є як початок, так i своє завершення: після рецесії та, можливо, після затяжної стагнації економіки рано чи пізно розпочнеться зростання.

План
ПЛАН

ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

2. ФОРМИ ПРОЯВІВ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

3. НАЙБІЛЬШІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ СУЧАСНОСТІ

4. ВПЛИВ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ НА СТАН ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?