Сучасні суспільні рухи: визначення теоретико-методологічних засад дослідження - Статья

бесплатно 0
4.5 146
Визначення найбільш прийнятних теоретико-методологічних засад дослідження сучасних суспільних рухів. Розгляд їх в межах аналізу "інтеграційної" та "конфліктної" теоретичних конструкцій розвитку суспільства, що пов’язані із двома протилежними моделями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ РУХИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯУ сучасному науковому дискурсі відсутня загальна теорія суспільних рухів - практично усі існуючі теорії привязані до певного історичного періоду (у спробах пояснення суспільних рухів різних років) та певного суспільства, сучасні українські дослідники більшою мірою лише констатують положення тих чи інших теорій. Скокова, представляючи класифікацію теорій суспільних рухів, пропонує виокремити класичні теорії (колективної поведінки, відносної депривації, масового суспільства) та сучасні теорії (теорія мобілізації ресурсів, теорія політичного процесу, теорія фреймів, теорія Нових суспільних рухів) [15]. У всіх публікаціях, починаючи з монографії «Соціальні класи й класовий конфлікт в індустріальному суспільстві» (1959 р.), він систематично відзначає, що «у філософському змісті суспільство має два однаково реальні вигляди: один - стабільності, гармонії й консенсусу, а інший - змін, конфлікту й примусу, що вимагають відбиття у відповідних поняттях» [24, р. І при аналізі сутності суспільних рухів в суспільстві виявляється: по-перше, вони можуть поставати як інституціоналізовані організації (асоціації), і лише таким чином вони являють собою функціональні фактори у розвитку суспільства та становленні соціального порядку; по-друге, вони можуть поставати в якості дисфункцій (в залежності від мети, яку ставлять перед собою їх учасники) і таким чином порушують рівновагу у суспільстві. Своєю теорією дослідник дещо послаблює уявлення про колективну поведінку та суспільні рухи як «ірраціональні» та загрозливі, яке склалося в межах традиційного підходу до вивчення суспільних рухів (парадигма колективної поведінки). суспільний рух інтеграційний конфліктнийТаким чином, зважаючи на існуюче різноманіття теорій та концепцій у вивченні суспільних рухів у соціально-політичному дискурсі, для більш зручного та ефективного застосування їх положень до сучасних реалій пропонується систематизувати їх у контексті аналізу «інтеграційної» та «конфліктної» теоретичних конструкцій розвитку суспільства. Кожна з даних моделей має свій погляд на суспільство - або ж як на стабільну і гармонійну систему, або ж як на систему, яка знаходиться у стані перманентних змін та намагається за допомогою різних засобів пристосуватися до них.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?