Сучасні процеси у чорноземах південних зрошуваних помірної та холодної фацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 143
Дослідження умов ґрунтоутворення під впливом зрошення та змін водно-сольового режиму, хімічних і фізичних властивостей південних зрошуваних чорноземів в умовах помірної східноєвропейської та холодної західносибірської ґрунтово-кліматичних фацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наукРобота виконана на кафедрі географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти України. Науковий керівник: Позняк Степан Павлович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії ґрунтів Львівського державного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Світличний Олександр Олексійович, доктор географічних наук, професор, кафедра фізичної географії і природокористування Одеського державного університету імені І.І. Ковалишин Деонізія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, професор, кафедра фізичної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Захист відбудеться "21" травня 1999 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.08 у Львівському державному університеті імені Івана Франка (290000, м.Останнім часом у науковій літературі зявилось багато публікацій, які висвітлюють зміни властивостей ґрунтів під впливом зрошення, в т.ч. процеси їх деградації, але трактування їх неоднозначне. В центрі уваги при зрошенні в степу повинна стояти доля "царя ґрунтів" - чорнозему. Тому дослідження були направлені перш за все на вивчення сучасних процесів ґрунтоутворення у чорноземах південних зрошуваних різних ґрунтово-кліматичних фацій (ГКФ) з тим, щоб на підставі пізнання їх сутності, спрямувати розвиток в бажаному напрямі, тобто забезпечити підвищення їх родючості та збереження. Вивчення цих процесів у чорноземах південних помірної східноєвропейської ГКФ на території Інгулецької зрошуваної системи (ІЗС) та холодної західносибірської ГКФ на території Алейської зрошуваної системи (АЗС) дало змогу виявити загальні та специфічні напрямки розвитку сучасних процесів ґрунтоутворення. Мета - вивчити закономірності розвитку сучасних процесів ґрунтоутворення і виявити найважливіші зміни природного середовища та властивостей чорноземів південних під впливом зрошення у східноєвропейській помірній і західносибірській холодній ГКФ та порівняти їх, а також виявити деградаційні процеси і розробити заходи поліпшення меліоративного стану на ІЗС та АЗС.Мінералізація ГВ, які у чорноземах залягають на глибині 5 м і глибше, не перевищує 2,2г/л з переважанням у їх складі SO42-, HCO3-та Na . Порівняльно-географічний метод полягав у порівняльному вивченні чорноземів південних зрошуваних різних ГКФ (помірної та холодної), а також у порівнянні чорноземів зрошуваних і незрошуваних, які до зрошення розвивались в однотипних умовах зволоження та дренованості і характеризувались однаковими морфологічними ознаками та фізико-хімічними властивостями. На АЗС дослідження почали проводити на 30-ий рік зрошення і продовжували 24 роки, на ІЗС - на 17-й рік і продовжували 5 років. В умовах погіршеного дренажу за 30 років зрошення середньовегетаційний рівень ГВ піднявся з 5,2 м до 3,1 м і стабілізувався, не змінюючись в наступні 23 роки зрошення. Останній у чорноземах АЗС встановлюється через 21-22 год просочування води, а в чорноземах ІЗС через 12 год.Зрошення викликає глибокі зміни як навколишнього середовища, так і режимів та властивостей ґрунтів. Ці зміни зумовлюються не стільки фаціальними факторами, скільки місцевими: ступенем дренованості території, якістю поливної води, технологіями зрошення та вирощування сільськогосподарських культур. Фаціальні чинники впливають головним чином на тривалість періоду, протягом якого зміни властивостей і режимів чорноземів південних зрошуваних приходять у квазірівноважний стан із новими умовами середовища (15 років на ІЗС і 30 років на АЗС). Підвищення рівня ГВ і зміни їх мінералізації були швидкими в перші 10-15 років зрошення на ІЗС і 30 років на АЗС, а пізніше стабілізувались і прийшли у рівновагу з умовами зрошення, тобто набули нового іригаційного квазірівноважного стану. Характерний для чорноземів непромивний тип водного режиму змінився під впливом зрошення на всій території ІЗС та в добре дренованих умовах АЗС періодично промивним (пульсаційним) з переважанням промивної складової і спричинив розвиток процесів обезсолення чорноземів; в умовах погіршеного дренажу на АЗС він змінився періодично-промивним з переважанням випотної складової і спричинив розвиток вторинного засолення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?