Сучасні проблемні аспекти судового збору в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 94
Аналіз законодавства та запропоновані зміни чинної редакції закону для покращення ситуації з використанням судового збору. Сприйняття судового збору як перешкод для подання необґрунтованих або безпідставних позовів і як перешкоди здійсненню правосуддя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні проблемні аспекти судового збору в УкраїніПитання судового збору має важливе значення, зважаючи на теперішню ситуацію в Україні, коли не кожна особа має достатньо коштів для життя, не кажучи вже про звернення до суду. Коли мова йде про судовий збір, то одразу згадується Закон України «Про судовий збір» (далі - Закон), який фактично є загальним актом, що регулює питання судового збору, так же само, як Цивільний кодекс України є загальним актом для цивільних правовідносин, положення якого конкретизуються законами та іншими нормативно-правовими актами. Поняття судового збору наведено в статті 4 Закону, відповідно до якої під судовим збором розуміють збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Тобто нічого конкретного, ніякої чіткої підстави в цій редакції не передбачено, у звязку з чим на практиці можна було зіткнутись із ситуацією, коли підстава звільнення від сплати/зменшення розміру судового збору обґрунтовується за допомогою відповідних документів, але суд відмовляє за необґрунтованістю, і в той же час в іншій ситуації задовольняє таке ж клопотання, спираючись на нічим не підтверджені обставини, тобто фактично на слова сторони. Тобто необхідна додаткова конкретизація/розтлумачення законодавцем зазначеного положення, зважаючи на подібну ситуацію з моральною шкодою в України - Цивільний кодекс України та практика Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) трактують випадки завдання моральної шкоди дуже широко, проте суди відносно в невеликій кількості випадків задовольняють таку позовну вимогу, відмовляючи в інших випадках за необґрунтованістю завдання такої шкоди або з іншої підстави, що спричинене відсутністю єдиної практики її доведення/стягнення та неоднозначного сприйняття судами положень, що стосуються моральної шкоди, а тому як би не виникло ситуації, коли відповідні положення є, обґрунтування розстрочення/ відстрочення судового збору є, а суд відмовить, бо вирішить, що спірні правовідносини не підпадають під дію ч.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?