Сучасні проблеми забезпечення права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України - Статья

бесплатно 0
4.5 174
Місце права на захист у кримінальному судочинстві серед інститутів забезпечення прав і свобод людини. Реалізація конституційних засад права на захист обвинуваченого. Процесуальне становище та правовий статус обвинуваченого в кримінальному процесі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИСтатья посвящена исследованию одного из важнейших институтов обеспечения прав и свобод человека - права на защиту. The article is dedicated to research of one of the most important institutions of ensuring the rights and freedoms of people - the right to protection. Так, зокрема, у Загальній декларації прав людини підкреслюється, що кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту. Конвенція про захист прав і основних свобод людини проголошує право обвинуваченого мати достатні можливості для підготовки свого захисту, що його він може здійснювати особисто або через посередництво обраного ним самим захисника, або мати призначеного йому захисника безоплатно. Тільки за умов гарантування прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, насамперед обвинуваченого, до якого можуть бути застосовані всі види процесуального примусу, в тому числі найбільш суворі (затримання, тримання під вартою та ін.), можливе ефективне виконання завдань кримінального судочинства.Важливою рисою розвитку кримінального процесуального законодавства України є зростання процесуальних гарантій прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Напрямки зміцнення і розвитку процесуальних гарантій різні, а саме: 1.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?