Сучасні проблеми української термінології - Реферат

бесплатно 0
4.5 79
Історія української термінології. Праця над термінологічними словниками. Критичний стан термінологічної справи в УРСР, що спричинив спроби опрацювання термінології на еміграції. П’ять підходів до упорядкування термінологічного фонду української мови.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ РЕФЕРАТ з предмету “Українська мова за професійним спрямуванням” на тему: “Сучасні проблеми української термінології”Першим у Київській Русі текстом, повязаним з термінологією, був перекладений у Болгарії «Ізборник Святослава» (1073), де є пояснення незрозумілих слів святого Письма і статей Георгія Херобоска «О ОБРАЗЂХ», що докладно тлумачить церковнословянські назви, головним чином кальки з грецької. Українське національне відродження та розвиток науки і техніки в 19 - 20 ст. викликали потребу створення української термінології, брак якої був спричинений колоніальним становищем України, рядом заборон українського слова і зокрема тим, що інженерно-технічні навчальні заклади були рос. Видатне місце в природничій термінології мають «Початки до уложення номенклатури і термінології природописної, народної» Івана Верхратського і його пізніші розвідки з термінології (до 1909). У 1894 надруковано в «Зорі» заклик НТШ збирати термінологію, вживану «в реміслах, домашнім промислі, господарці, торгівлі, народній медицині», бо «вчені... густо-часто суть приневолені позичати (терміни) з інших словянських язиків або творити їх не раз ... дуже невдало і проти духа нашої мови». Зелізний формулює такі вимоги до терміна: 1) змістовність - точна відповідність слова поняттю, прозора внутрішня форма терміна; 2) пластичність, або гнучкість, - здатність до творення похідних термінів; 3) мовна досконалість - короткість, милозвучність, легкість для запамятовування; 4) відповідність міжнародним нормам.Досі йдуть суперечки з приводу деяких державних стандартів, з приводу правопису наукових слів, а також з приводу передачі іншомовних слів українською мовою.

План
Зміст

Вступ

Історія української термінології

Сучасні проблеми української термінології

Висновок

Література

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?