Сучасні проблеми української термінології - Реферат

бесплатно 0
4.5 79
Історія української термінології. Праця над термінологічними словниками. Критичний стан термінологічної справи в УРСР, що спричинив спроби опрацювання термінології на еміграції. П’ять підходів до упорядкування термінологічного фонду української мови.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ РЕФЕРАТ з предмету “Українська мова за професійним спрямуванням” на тему: “Сучасні проблеми української термінології”Першим у Київській Русі текстом, повязаним з термінологією, був перекладений у Болгарії «Ізборник Святослава» (1073), де є пояснення незрозумілих слів святого Письма і статей Георгія Херобоска «О ОБРАЗЂХ», що докладно тлумачить церковнословянські назви, головним чином кальки з грецької. Українське національне відродження та розвиток науки і техніки в 19 - 20 ст. викликали потребу створення української термінології, брак якої був спричинений колоніальним становищем України, рядом заборон українського слова і зокрема тим, що інженерно-технічні навчальні заклади були рос. Видатне місце в природничій термінології мають «Початки до уложення номенклатури і термінології природописної, народної» Івана Верхратського і його пізніші розвідки з термінології (до 1909). У 1894 надруковано в «Зорі» заклик НТШ збирати термінологію, вживану «в реміслах, домашнім промислі, господарці, торгівлі, народній медицині», бо «вчені... густо-часто суть приневолені позичати (терміни) з інших словянських язиків або творити їх не раз ... дуже невдало і проти духа нашої мови». Зелізний формулює такі вимоги до терміна: 1) змістовність - точна відповідність слова поняттю, прозора внутрішня форма терміна; 2) пластичність, або гнучкість, - здатність до творення похідних термінів; 3) мовна досконалість - короткість, милозвучність, легкість для запамятовування; 4) відповідність міжнародним нормам.Досі йдуть суперечки з приводу деяких державних стандартів, з приводу правопису наукових слів, а також з приводу передачі іншомовних слів українською мовою.

План
Зміст

Вступ

Історія української термінології

Сучасні проблеми української термінології

Висновок

Література

Повысить уникальность
своей работы
Aliexpress WW


Викиум


Puzzle English


Aliexpress WW

Хотите, перезвоним вам?