Сучасні проблеми сімейних відносин - Реферат

бесплатно 0
4.5 65
Роль сім"ї у суспільстві та її функції. Визначення поняття шлюб, сукупність його норм та санкцій. Мальтузіанський підхід до проблеми регулювання народжуваності. Соціальні фактори кризи (конфліктів) сучасної сім"ї та проблеми оптимізації шлюбних відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Другий вивчає взаємини у сімї, взаємодію сімї і суспільства тощо; Соціологія шлюбу і сімї як соціологічна теорія одержала значний розвиток за кордоном. Отже, сімю можна розглядати, по-перше, як історично конкретну систему взаємин між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми і, по-друге, як малу соціальну групу, члени якої поєднані шлюбними, родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю та соціальною необхідністю, обумовленою потребою суспільства у фізичному й духовному відтворенні населення. Адже сімя здійснює первинну моральну регламентацію поведінки людини в різних сферах життєдіяльності, а також відповідальності й зобовязань у стосунках між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, старшим і середнім поколіннями, формує і підтримує моральні і правові санкції за неналежну поведінку і порушення моральних взаємин між членами сімї. Як малу соціальну групу сімю розглядають тоді, коли дослідженню піддаються стосунки між індивідами, які становлять сімю. Групова поведінка залежить від економічних, соціокультурних умов життєдіяльності групи.Особливості сучасної демографічної ситуації в українському суспільстві (насамперед низький рівень народжуваності, перевищення кількості померлих над народженими) вимагають аналізу концептуальних засад щодо планування сімї як соціального явища і створення науковообгрунтованої концепції, яка б могла стати теоретичною базою для вироблення й реалізації суспільних заходів у забезпеченні права особи, сімї на вільний і відповідальний вибір кількості дітей і часу їх народження.Отже, ми визначили, що девіантна (відхиляюча) поведінка - це поведінка індивіда чи групи, що не відповідає загальноприйнятим нормам, у результаті чого ці норми ними порушуються. Девіантна поведінка - наслідок невдалого процесу соціалізації особистості: у результаті порушення процесів ідентифікації й індивідуалізації людини, такий індивід легко впадає в стан «соціальної дезорганізації», коли культурні норми, цінності і соціальні взаємозвязки відсутні, слабшають чи суперечать один одному. З огляду на те, що девіантна поведінка може приймати самі різні форми (як негативні, так і позитивні), необхідно вивчати дане явище, виявляючи диференційований підхід. Поведінка, яка відхиляється, часто служить підставою, початком існування загальноприйнятих культурних норм.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?