Сучасні проблеми податкової системи України та шляхи їх подолання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 122
Сутність і структура податкової системи України. Характеристика платників податків. Система органів державної податкової служби. Проблематика ефективного функціонування. Пропозиції щодо змін, перспективи розбудови і шляхи вдосконалення податкової системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
З курсу «Податкова система» На тему: «Сучасні проблеми податкової системи України та шляхи їх подолання»1.4 Система органів державної податкової служби.1 Сучасний стан податкової системи в Україні3.1 Перспективи розбудови та шляхи вдосконалення податкової системиДо складу податкової системи входять всі види податків, зборів та інших обовязкових платежів, які встановлено чинним законодавством і запроваджено в країні. Податкова система установлює порядок проведення операцій з оподаткування. Ґрунтуючись на вищенаведених положеннях можна дати таке загальне визначення: податкова система визначає субєктів податкових відносин, сукупність податків, зборів (обовязкових платежів) та порядок проведення операцій з оподаткування. Податкова система - це, з одного боку, сукупність податків і зборів, що утворюють систему, побудовану згідно з визначеними принципами, прийнятими в країні з метою реалізації функцій оподаткування; з іншого - вона регламентує порядок проведення операцій з оподаткування відповідно до прийнятої системи.Система оподаткування - це сукупність установлених чинним законодавством держави податків і зборів , а також механізмів і способів їх розрахунку і сплати до бюджету та інших державних цільових фондів. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. Зокрема до загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені Податковим кодексом і є обовязковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених Кодексом. Натомість до місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обовязковими до сплати на території відповідних територіальних громад. ПДВ 3. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;Платниками податків - визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) обєкти оподаткування або проводять діяльність (операції), що є обєктом оподаткування згідно з Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обовязок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом. До них належать консолідована група платників податків, юридичні та фізичні особи, які діють у складі групи, що не має статусу юридичної особи. 4) юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, яка не має статусу юридичної особи (іноземні і/чи національні юридичні та фізичні особи, що діють в Україні на правах партнерів у складі групи, яка не є юридичною особою, на підставі договору про спільну діяльність); Залежно від податкової юрисдикції держави: 1) резиденти - особи, які мають місце постійного проживання чи місцезнаходження в даній державі і доходи яких підлягають оподатковуванню з усіх джерел (особи, які несуть повну податкову відповідальність); 2) нерезиденти - особи, які не мають місця постійного знаходження в державі і в яких оподатковуванню підлягають лише доходи, отримані ними на даній території (особи, які несуть обмежену податкову відповідальність).O низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету та, як наслідок, на бюджетних видатках Так, як видно із таблиці в Україні найбільшу частку доходів складають податкові надходження, які ще у 2008 р., становили 167883,4 млн. грн., тобто 72,5% загальної суми доходів. Серед податкових надходжень найбільшу питому вагу займають: ПДВ; податок на прибуток підприємств; акцизний збір; ввізне мито; інші податкові надходження (див. табл. Провідну роль в структурі податкових надходжень відіграє податок на додану вартість, його частка в загальній сумі надходжень до державного бюджету протягом останніх років коливалася в межах від 35,8% до 39,7%, тобто ПДВ становить 1/3 сукупних податкових надходжень бюджету. Таку у 2010 р. в порівнянні з попередніми роками частка ПДВ і податку на прибуток у загальній сумі надходжень до бюджету збільшилися.Відсутність системної оптимізації оподаткування призводить до надмірного обсягу стягнення податків при скороченні обсягів виробництва і, як наслідок, критичного зменшення обігових коштів підприємства та їх прибутків. В корінному реформуванню не повинні підлягати такі головні групи податків як податок на прибуток підприємств, ПДВ, податок на доходи фізичних осіб. Реформування податкової системи повинно відбуватися в напрямку створення сприятливих податкових умов для вітчизняних товаровиробників, стимулювання вкладення коштів у інвестиційні програми, з метою формування раціональної податкової системи необхідно використовувати регулюючу функцію податкової системи у вигляді надання пільгового оподаткування, зробити пільги більш прозорими та підвищити їх стимулюючі і регулюючі властивості [13, с.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретично - методологічні основи податкової системи

1.1 Сутність та структура податкової системи України

1.2 Система оподаткування в Україні

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?