Сучасні проблеми побудови ефективної держави в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 102
Ідентифікація основних концептуальних підходів щодо розуміння проблемних аспектів функціонування Української держави. Визначення основних пріоритетів утвердження принципів побудови ефективної держави у контексті реалізації системних реформ в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні проблеми побудови ефективної держави в УкраїніВизначено основні пріоритети утвердження принципів побудови ефективної держави у контексті реалізації системних реформ в Україні. український держава реформа Сучасний стан розбудови державності в Україні повязується з посиленням ролі інтелектуального потенціалу суспільства, що стає визначальною рушійною силою у процесі розбудови економічної, політичної та правової сфери життєдіяльності суспільства. Так, за період незалежності, з метою наближення України до високорозвинених цивілізованих європейських країн із високим рівнем життя, соціально-правовою стабільністю, культурою і демократією, були проголошені чисельні програми і концепції реформування державно-правової сфери, зокрема Концепція судовоправової реформи в Україні” (1992 р.), Концепція соціального забезпечення населення України (1993 р.), Концепція розвитку законодавства України на 1997 2001 рр. (1997 р.), Концепція адміністративної реформи в Україні (1998 р.), Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (1999, 2002 рр.), Програма розвитку законодавства до 2002 р. (1999 р.), Стратегія економічного та соціального розвитку України шляхом європейської інтеграції на 2004 2015 рр. (2004 р.), Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 р. (2005 р.), Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні (2006 р.) та інші; закони та підзаконні нормативні акти, що визначили організацію, повноваження і порядок діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, основи державного та суспільного ладу, проголосили правові засади розбудови інститутів демократії, правові засади гармонізації законодавства України з законодавством країн Європейського Союзу, права та свободи людини і громадянина та їх соціальне, політичне, економічне, культурне призначення в суспільстві. Чисельні програми, концепції, закони та внесені до них зміни і доповнення, нормативно-правові акти уряду та ратифіковані міжнародні документи, напрацьовані і прийняті протягом незалежності, беззаперечно створили ґрунтовну юридичну базу для реалізації принципів та функцій соціальної, правової держави, але, на жаль, більшість ознак зазначеної держави залишаються формальними, без фактичної функціональності яких побудувати соціальну, правову державу неможливо. Українська держава у такому своєму прагненні повинна орієнтуватися на інтереси громадянського суспільства, памятаючи, що конфронтація інтересів держави і громадянського суспільства є показником неефективності державного управління і самого механізму розбудови держави, а відтак про відповідні її показники ефективності не може бути і мови.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?