Сучасні проблеми функціонування та розвитку бюджетної системи України: теоретичний аспект - Статья

бесплатно 0
4.5 168
Основні аспекти функціонування вітчизняної бюджетної системи. Дослідження динаміки і структури усіх її складових. Виявлення проблем у формуванні дохідної частини бюджетів та недоліків фінансування видатків. Здобутки бюджетної стратегії на сучасному етапі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТВыявлены проблемы в формировании доходной части бюджетов и недостатки финансирования расходной части. В умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів та обумовленого цим режиму жорсткої економії державних та місцевих фінансових ресурсів проблема ефективного розвитку бюджетної системи України вбачається досить актуальною. її значимість посилюється також постійними змінами у податковому законодавстві, що призводить до помилок і прорахунків у визначенні податкових зобов’язань платників податків, а також до непорозумінь у податкових платежів до бюджету, що загострює нестабільність формування та розподілу загального фонду державного та місцевого бюджетів. Міжбюджетне регулювання здійснюється згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та ґрунтується на принципах формування і використання коштів державного та місцевих бюджетів [7]. бюджет стратегія проблема функціонування Але практика прийняття та виконання бюджету в нашій країні свідчить про те, що цей дефіцит практично ніякої користі розвитку країни не приносить, а навпаки, ускладнює фінансово-економічну ситуацію. Хоча також жодного року не спостерігалось профіциту бюджету, а у 2015 році дефіцит місцевих бюджетів мав найбільше значення за весь період - 14 млрд. грн., що склало 4,8 % всіх надходжень місцевих бюджетів (і це на фоні проведеної в країні політики децентралізації, яка надала місцевим бюджетам більше повноважень та залишила на місцях більше фінансових ресурсів).Таким чином, можна констатувати, що наявна в Україні бюджетна система та фінансові механізми її забезпечення нині не дають бажаних результатів у функціонуванні як самої системи, так і економіки нашої країни.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?