Сучасні проблеми формування художньої культури школярів в системі мистецької освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 157
Значення музики у формуванні художньої культури людини. Вплив музичної діяльності на розвиток емоційно-чуттєвої сфери особистості. Аналіз процесу музичного сприймання на уроках інструментального класу, у класі сольфеджіо, музичної літератури та хору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні проблеми формування художньої культури школярів в системі мистецької освітиМузика як найважливіший засіб пізнання і відображення світу, специфічний вид учнівської діяльності, що створює загальні художньо-естетичні цінності, як унікальна форма самореалізації особистості не могла залишатися поза увагою різних наук, які проводять дослідження основ формування художньої культури, художнього мислення, необхідності музичної освіти та виховання взагалі. До його найважливіших принципів науковці відносять естетичну спрямованість, культуровідповідність, цілісність, рефлективність, особистісний підхід. музика емоційний сольфеджіо хор Частіше учні не сприймають музичні твори як художню цінність,музика відіграє роль фону, як правило не кращої якості. У педагогічній науці сприймання музики, як процес формування художньої культури учнів музичної школи, розуміється науковцями як художньо-естетичне осягнення музичного явища в єдності його форми і змісту. Кодая та власні педагогічні напрацювання можна виділити загальні завдання формування художньої культури, які необхідно вирішувати на заняттях гри на музичному інструменті: 1) процес накопичення знань і умінь поєднувати з життям та життєвим досвідом учнів; 2) виховувати інтерес до музики, як художньо-естетичного явища, з позиції науки; 3) збагачувати музичні враження та уявлення про закономірності музики; 4) активна взаємодія вчителя і учня, виховання емоційного, осмисленого сприймання музики; 5) відповідність навчання віковим особливостям музичного розвитку учнів; 6) формування музичного смаку через узгодження навчально-виховного процесу і добирання музичного репертуару, програм; 7) впливати на всебічний розвиток учнів, використовуючи всі види музично-творчої діяльності та ін.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?