Сучасні погляди на визначення оперативно-розшукового запобігання злочинам - Статья

бесплатно 0
4.5 139
Сутність і головний зміст оперативно-розшукового запобігання злочинам, аналіз його ролі та місця в системі протидії злочинності. Принципи та значення діяльності, що перешкоджає вчиненню злочинів. Шляхи та перспективи скорочення їхньої кількості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні погляди на визначення оперативно-розшукового запобігання злочинамМета цієї статті - дослідити сутність оперативно-розшукового запобігання злочинам та зясувати місце оперативно-розшукового запобігання злочинам в системі протидії злочинності. Завданнями протидії злочинності є: виявлення причин вчинення злочинів і умов, що їм сприяють; застосування заходів з усунення встановлених причин і умов або їх нейтралізації (блокування); виявлення осіб з протиправною поведінкою, що має тенденцію переростання у вчинення злочинів; корегуючий вплив на цих осіб з метою недопущення вчинення ними злочинів шляхом застосування індивідуально-профілактичних заходів; застосування заходів, направлених на зниження серед громадян ризику стати жертвами злочинних посягань; обмеження дії негативних явищ і процесів, супутніх злочинності; мобілізація всіх позитивних сил суспільства на створення атмосфери нетерпимості до будь-яких форм злочинної поведінки; усунення недоліків в діяльності субєктів протидії злочинності; підвищення ефективності діяльності з протидії злочинності [3, с. Складовими запобігання злочинам оперативними підрозділами ОВС є: 1) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, здійснення заходів для їх усунення або нейтралізації; 2) виявлення осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, та вплив на них з метою недопущення вчинення злочину; 3) попередження злочинів на стадії виникнення злочинного наміру до початку посягання; 4) припинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки (готуванні чи замаху на злочин) [7, с. Юхно визначає оперативно-розшукове запобігання злочинам ОВС як систему оперативно-розшукових і управлінсько-службових дій, здійснюваних гласно і негласно працівниками оперативних підрозділів ОВС з метою виявлення і запобігання злочинам, що замислюються або готуються, виявлення, припинення і розкриття злочинів на стадії замаху, установлення і викриття оперативно-розшуковими засобами осіб, які їх готують, вчиняють або вчинили, своєчасний розшук злочинців та осіб, що безвісті зникли [8, с. Наприклад, основними обовязками підрозділів карного розшуку із запобігання злочинам є: виявлення причин й умов, що сприяють вчиненню злочинів; виявлення осіб, які готують або висловлюють намір вчинити злочин, та вжиття заходів оперативно-розшукового характеру до цих осіб для відмови їх від вчинення злочину; при виявленні ознак готування до злочину здійснення документування цих протиправних дій для подальшого реагування; разом з іншими підрозділами органів Національної поліції вжиття заходів до усунення умов, які сприяють готуванню до злочину, забезпечення безпеки осіб та майна, відносно яких можливе злочинне посягання, інших запобіжних заходів, що виключають можливість вчинення даного злочину; інформування органів державної влади про виявлених підлітків зі стійкою протиправною поведінкою для вжиття до них заходів профілактичного впливу; ведення оперативно-розшукової роботи з попередження і припинення злочинів неповнолітніми та ін.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?