Сучасні погляди на сутність та причини виникнення гібридної війни - Статья

бесплатно 0
4.5 122
Характеристика стратегічних особливостей ведення гібридної війни. Можливості оперативного виявлення чіткого зв’язку між гібридними засобами та їх організаційною ієрархічною структурою. Опис методів впливу на історичну свідомість певної соціальної групи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні погляди на сутність та причини виникнення гібридної війниТаким чином, «класичні розуміння» військового конфлікту виявляються недостатніми під час розробки заходів, спрямованих на забезпечення національної безпеки без врахування такого феномену, як гібридна війна. З урахуванням зазначеного, зважаючи на специфічні особливості ведення гібридної війни, її потужні руйнівні наслідки, виникає необхідність подальшого наукового осмислення сутності гібридної війни та причин її виникнення, а також врахування сучасних поглядів на цей феномен. Магди «Гібридна війна: вижити і перемогти» присвячена розгляду історичних, енергетичних, інформаційно-психологічних аспектів гібридної війни. Різні концептуальні підходи до розуміння феномену «війни» та його впливу на суспільство визначаються вже з часів античності, адже війна, на переконання Геракліта, «батько всього і всього цар» [6]. Незважаючи на нову назву, «гібридна війна» має у своєму арсеналі старі і добре знайомі прийоми, які активно використовувалися раніше в світових війнах, збройних конфліктах, протистояннях, державних заколотах тощо.Отже, аналіз сучасних наукових праць дозволяє дійти висновку, що сутність та організаційна структура гібридної війни має децентралізований вигляд і спрямовується вона на приховування її реальної ієрархії. Таким чином, це ускладнює субєкту (державі), який перебуває під «гібридним» нападом, ефективно реалізовувати оборонну стратегію, оскільки змінюються центри (напрями) загроз; ці субєкти не в змозі визначити пріоритетні цілі і які інструменти слід використовувати для протидії небезпеці.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?