Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 238
Досліджено підходи до оцінки впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні з використанням методології системного аналізу. Обґрунтовано етапи дослідження. Аналіз альтернативних методів вивчення економічного розвитку України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в УкраїніНа основі єдиної теоретико-методологічної бази розробити послідовність етапів вирішення проблеми оцінки впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні та сформулювати основні задачі, які необхідно вирішити на кожному етапі. Зокрема, дослідження проблеми оцінки впливу рівня податкового навантаження на динаміку макроекономічних показників розвитку України пропонується здійснювати за такими етапами. Оцінка впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку у річному вимірі потребує вирішення ряду завдань (підцілі другого рівня), а саме оцінки впливу означеної політики на: динаміку промислового виробництва; динаміку кінцевого споживання; динаміку інвестування; рівень інфляційних процесів; динаміку імпорту та експорту; динаміку роздрібної торгівлі; рівень оплати праці; динаміку ВВП. Оцінка впливу податкової політики на макроекономічну динаміку у квартальному вимірі потребує вирішення завдань (підцілі другого рівня) оцінки впливу означеної політики на: динаміку квартального ВВП; динаміку інфляційних процесів. Так, наприклад, вплив податкової політики на рівень кінцевого споживання логічно визначити за групами економічних агентів, а саме - вирішити такі завдання більш нижчого рівня, як: оцінити вплив податкової політики окремо на динаміку кінцевих споживчих витрат домашніх господарств і сектора загального державного управління (ЗДУ).

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?