Сучасні підходи до реалізації відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи - Статья

бесплатно 0
4.5 300
Дослідження нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи футболістів за допомогою комп"ютерного пристрою "Діагност-1М". Критерії придатності футболістів високої кваліфікації для здійснення відбору до клубних та збірних команд.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до реалізації" відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системиСучасний футбол характеризується зростанням видовищності та високим рівнем конкуренції серед гравців, ускладнилася техніка і тактика гри, зросла ціна помилки, підвищилися вимоги до всієї системи підготовленості, контролю і корекції тренувального процесу та відбору футболістів. У більшості випадків тренерські колективи цікавлять питання підвищення якості комплектування команд гравцями, підтримання високої ефективності і надійності ігрової діяльності, скорочення часу навчання, підготовки та тренувань, зниження кількості відсіву футболістів, підвищення стабільності ігрових колективів, збереження здоровя та ігрового довголіття [1; 14]. Незважаючи на досить високу зацікавленість дослідників та тренерів проблемою відбору за умови високого психоемоційного та фізичного напруження ігрової діяльності, недостатньо розробленими залишаються кількісні й якісні критерії та характеристики відбору у футболістів високої кваліфікації. У футболістів високого рівня кваліфікації встановили максимальні, мінімальні та середні значення показників нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи: ФРНП, СНП, ВНП та латентні періоди сенсомоторних реакцій: ПЗМР РВ2-3 (табл. На основі результатів футболістів високого рівня кваліфікації ми розробили межі та шкали оцінок, для розподілу гравців на групи, які включають пять рівнів функціонального стану нейродинамічних та сенсомоторних властивостей: високий рівень (В), який обраховувався - Х <Х-а_і відповідав 10 балам; вище за середній (ВС) - Х-а <Х< Х-0,25а, що відповідало 8 балам; середній рівень (С) - Х-0,25а <Хі <Х±0,25а і відповідав 6 балам; нижче за середній рівень (НС) обраховувався наступним чином Х 0,25а <Хі <Х а і дорівнював 4 балам; та низький (Н) рівень - Х а <Хі, який становив 2 бали.Доведено, що головними орієнтирами за умови проведення відбору і прогнозу футболістів високої кваліфікації повинні стати характеристики високо генетично детермінованих нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи, до яких відносяться ФРНП, СНП, ВНП та сенсомоторні реакції диференціювання РВ2-3.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?