Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 125
Сутність діяльнісного, інтерактивного та компетентнісного підходів до підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Теорія і практика розвитку вищої педагогічної освіти в умовах інтеграційних процесів. Професійна підготовка майбутніх педагогів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до підготовки майбутніх фахівців дошкільної освітиВ статье раскрыта сущность деятельностного, интегративного, интерактивного и компетентностного подходов к подготовке будущих воспитателей детей дошкольного возраста. Приділено увагу дослідженням сучасних підходів у підготовці майбутніх педагогів, а саме: реалізацію акмеологічного підходу в педагогічному управлінні мотивацією майбутніх педагогів відображено в дослідженні О. Івах [7] у працях щодо підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми раннього віку акцентує увагу на реалізації міждисциплінарного підходу, сутність якого полягає в інтегруванні знань, отриманих під час проходження педагогічної практики як узагальнювальної ланки підготовки, що сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вихователів, глибшому усвідомленню й закріпленню знань щодо педагогічної роботи у групах дітей раннього віку. В енциклопедії освіти інтегративний підхід трактується як "підхід, що веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного обєднання його елементів у цілісність" [4, с. Результатом підготовки майбутнього вихователя на засадах діяльнісного, інтегративного, інтерактивного, компетентнісного підходів має бути фахівець, який не лише володіє системою теоретичних знань, а й сформованими навичками їх застосування; якому притаманні професійні якості та особистісні моральні цінності; який володіє активною життєвою позицією та навичками ефективної взаємодії в педагогічній спільноті й сучасному суспільстві.

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?