Сучасні підходи до формування професійно орієнтованої аудитивної компетентності у майбутніх учителів іспанської мови у контексті євроінтеграції - Статья

бесплатно 0
4.5 271
Іншомовне міжкультурне спілкування. Застосування сучасних підходів до формування професійно орієнтованої аудитивної компетентності у майбутніх учителів іспанської мови в результаті інтеграції України до єдиного загальноєвропейського освітнього простору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до формування професійно орієнтованої аудитивної компетентності у майбутніх учителів іспанської мови у контексті євроінтеграціїIt is based on the results of the analysis of papers devoted to the problems of using modern approaches to forming professionally oriented listening comprehension competence in future SL teachers. It aims at tracing the strategic tendencies in education, at the necessity to improve the teacher’s professional training and at evolving the ways to apply modern approaches to forming professionally oriented listening comprehension competence in future SL teachers. The methods applied are: reviewing the studies on psychological, pedagogical and methodological problems of listening comprehension competence formation in future SL teachers with the view to analyzing the level of professionalization of the educational process. This study revealed foreign language teachers’ significant professional qualities, the importance of communicative competence as part of teacher’s professional communicative competence, the complexity and significance of listening comprehension and the effectiveness of integrate application of modern approaches (skills, professionally oriented and reflexive) to forming professionally oriented listening comprehension competence of future SL teachers. У Законі України "Про вищу освіту" поняття компетентність визначається як "динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання напевному рівні вищої освіти".

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?