Сучасні підходи до формування дизайнерської компетентності студентів при вивченні основ айдентики - Статья

бесплатно 0
4.5 184
Вивчення підходів до формування дизайнерської компетентності студентів при вивченні основ айдентики. Розгляд інтеграції компетентнісного та партисипативного підходів у процесі дизайнерсько-графічної підготовки майбутніх учителів профільного навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Сучасні підходи до формування дизайнерської компетентності студентів при вивченні основ айдентикиОтже, складність і багаторівневість процесу формування дизайнерської компетентності студентів ВНЗ у процесі профільної підготовки, багатофакторність його розвитку актуалізують проблему вироблення адекватного методичного інструментарію для її дослідження. В умовах сучасності дизайн-освіта викликає інтерес у діячів різних наукових галузей: філософів, психологів, педагогів, художників, дизайнерів, мистецтвознавців. Таким чином, аналіз наукової літератури, узагальнення ефективного педагогічного досвіду дозволяють стверджувати, що формування дизайнерської компетентності студентів ВНЗ в освітньому процесі буде більш ефективним, коли існує діалогічна взаємодія викладача і студентів при прийнятті спільного рішення. Смирнова та ін.), що передбачає взаємодію викладача і студентів для вироблення та реалізації спільного вирішення якої-небудь проблеми, повязаної, у нашому випадку, з дизайнерською та графічною діяльністю. Дизайн, у свою чергу, визначається нами як творча проектно-художня діяльність, повязана з проектуванням предметного світу, метою якої є формування гармонійного предметного середовища, що задовольняє потреби людини, а також є продуктом або результатом цієї діяльності (предмет або система предметів). дизайнерський компетентність айдентика учительОтже, поняття “дизайнерська компетентність” ми визначаємо, виходячи з сутності понять “дизайн” та “компетентність” як інтегральну якість особистості, що включає в себе теоретичні знання, практичні навички та особистісні характеристики, які мають важливе значення для здійснення дизайн-діяльності взагалі та при вивченні основ айдентики зокрема.

Повысить уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?