Структура банківської системи України. Правовий статус НБУ - Реферат

бесплатно 0
4.5 109
Ринкові принципи ведення господарства та необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки. Банківська система України та її реформування. Банківське право, його діяльність, система і норми. Міжнародні банківські стандарти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Структура банківської системи України.Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення.Теоретично можна вважати, що все, що роблять банки, є банківською діяльністю, а отже, предметом банківського права. Банки наймають на роботу спеціалістів - це трудові правовідносини, банки купують обладнання та офісні меблі - це цивільні правовідносини, банки сплачують податки - це фінансові (податкові) правовідносини. Отже, для визначення предмета банківського права треба використовувати обєктивний критерій, який надає діяльності банків притаманну їй специфіку, визначає її сутність.[2,с.67] Аналіз законодавства і спеціальної літератури дає підстави вважати, що банківська діяльність має місце в тих випадках, коли банки здійснюють операції з фінансовими активами, за які виступають кошти, цінні папери, боргові зобовязання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів. У вузькому розумінні банківська діяльність - це залучення на вклади грошових коштів і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, тобто операції, які у сукупності дозволяється здійснювати тільки банкам.Серед них треба виокремити три опорні закони: Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.00, Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.99, Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.01; г) Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, постанови Верховної Ради України (наприклад, Указ Президента України "Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень" від 14.07.00 № 891/2000; д) постанови Правління НБУ, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. 56 Закону України "Про Національний банк України" нормативно-правові акти НБУ видаються у формі постанов Правління НБУ, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління НБУ. Вони можуть регулювати відносини між банком і його філіями, можуть закріплювати функції і компетенцію служб банку, регулювати правове положення посадових осіб банку. Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати такі документи: заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають; копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.Отже, банківське право тісно повязане з економічними процесами в державі і застосовується для врегулювання специфічних відносин, що виникають у процесі банківської діяльності та надання банківських послуг.

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Предмет та метод банківського права

2. Джерела банківського права

3. Завдання 1

4. Завдання 2

Висновок

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?