Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції - Статья

бесплатно 0
4.5 119
Розвиток законодавства України щодо протидії злочинам, які піддані інституціоналізацїї та професіоналізації. Розкриття багаторубіжного механізму правової протидії корупції через опис трьох його рубежів, кожен із яких має відповідні елементи (норми права).

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупціїПроте інші злочини, які піддані інституціоналізації й професіоналізації, у відповідні періоди розвитку України також були пріоритетними для протидії засобами кримінального права, що зумовило формування особливої структури підстав кримінальної відповідальності за них у національному законодавстві, також некримінального законодавства, спрямованого на їх попередження чи протидію. У звязку з наведеним як гіпотеза цієї частини дослідження висувається твердження, що правові режими протидії корупційним злочинам, які формуються в Україні, мають спільні риси з такими ж режимами, які вже сформовані щодо інших злочинів, що в Україні піддані інституціоналізації чи професіоналізації (злочини, що вчинюються організованими групами та злочинними організаціями, економічні злочини (злочини проти власності та злочини у сфері господарської діяльності), злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів тощо). Дрьоміна надано кримінологічну характеристику механізмів інституціоналізації окремих видів злочинності, зокрема тіньової та кримінальної економіки, організованої злочинності, корупції, а також доведено, що організована злочинність, корупція, тіньова економіка проявляють себе як специфічні кримінальні практики, які є основою неформальних, проте усталених і впливових соціальних інститутів [8, с. Отже, норма про кримінальну відповідальність за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом впливу на поведінку щодо активів, отриманих у результаті вчинення предикатного злочину, з позиції постулатів теорії «раціонального злочину» є ефективною проти самих цих предикатних злочинів, оскільки такі заходи суттєво підвищують ризик їх викриття й притягнення до кримінальної відповідальності, а також знижує вигоду від здобуття відповідних активів злочинним способом. Викладений висновок прямо підтверджується преамбулою до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом [13], де зазначається, зокрема, що держави - члени Ради Європи та інші держави, які підписали згадану конвенцію, вважають, що боротьба з тяжкими злочинами, які стали зростаючою міжнародною проблемою, вимагає застосування сучасних та ефективних методів на міжнародному рівні та що одним із таких методів є позбавлення злочинців доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?