Структура асоціативного поля космопоетонімів - Статья

бесплатно 0
4.5 85
Аналіз структури асоціативного поля англомовних космопоетонімів. Виокремлення основних типів реакцій на стимули-космопоетоніми. Гіперонімічні, квалітативні, синонімічні, суміжні, меронімічні, каузативні, фонетичні та індивідуальні або загадкові реакції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Структура асоціативного поля космопоетонімівHyperonymic reactions are dominant, qualitative reactions take the second place and the third place is by meronymic associasions occupied, the examples of some of them are: Sculptor - statue, clay, Michaelangelo, Bernini, sculpture, figurines, David. У ході аналізу отриманих під час вільного асоціативного експерименту результатів було виокремлено наступні типи реакцій на стимули-космопоетоніми: 1) Гіперонімічні реакції, які маніфестують спроби інформантів категори-зувати поданий стимул, встановити, до якого класу належить його денотат; 5) Меронімічні реакції, які номінують частину стимулу або ціле, частиною якого постає стимул; До речі, зірка Alpha Centauri входить до складу цього скупчення зірок, поряд з Beta Centauri, Omega Centauri та V766 Centauri, тому цю реакцію можемо віднести до меронімічних, однак вважаємо, що саме збіг фонетичної форми стимулу й асоціату тріґерував подану реакцію. По-друге, асоціати другої леми маніфестують зв’язок з латинським етимоном centum, від якого пішли іменники cent, century, які лише фонетичною оболонкою частково схожі зі стимулом.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?