Строковий трудовий договір - Автореферат

бесплатно 0
4.5 50
Поняття строку трудового договору, порядок його обчислення, найбільш специфічні риси, які притаманні різним видам строкового трудового договору, наведено їх класифікацію. Розроблення проекту нормативних актів щодо праці сезонних і тимчасових працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІРРобота виконана на кафедрі трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Гончарова Галина Степанівна, доцент кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Розглянуто поняття строку трудового договору, порядок його обчислення, виявлено найбільш специфічні риси, які притаманні різним видам строкового трудового договору, наведено їх класифікацію за різними класифікаційними ознаками.. На основании проведенной классификации во втором разделе диссертации исследуются отдельные виды срочного трудового договора: трудовые договоры, заключенные на определенный срок, на период выполнения определенной работы, договоры с временными и сезонными работниками, контракты.Строковий трудовий договір традиційно сприймається як такий, що значно погіршує становище працівників порівняно з тими, хто працює за договорами, укладеними на невизначений строк. Наведене свідчить про існування нагальної потреби переосмислення концептуальних підходів до правового регулювання строкового трудового договору, дослідження теоретичних та практичних питань його застосування, що сприятиме подальшому розвитку законодавства про працю, забезпеченню балансу інтересів найманих працівників та роботодавців. Єдиним дисертаційним дослідженням, предметом якого був строковий трудовий договір, є праця А. Поряд із цим, не применшуючи значення наукових праць названих вчених, слід відзначити, що комплексного дисертаційного дослідження, присвяченого всебічному аналізу строкового трудового договору в умовах формування державності та становлення ринкової економіки в Україні, ще не проводилось, що й зумовило вибір теми дослідження. Виявити, наскільки сучасний стан законодавства України про працю відповідає інтересам роботодавців та працівників, які виконують роботу за строковими трудовими договорами.Розділ 1 “Засади вчення про строковий трудовий договір” складається з чотирьох підрозділів і присвячується загальнотеоретичним питанням правового регулювання строкового трудового договору. 241 - 1 КЗПП України щодо порядку визначення кінцевої межі строку трудового договору можуть застосовуватись до трудового договору на визначений строк, трудового контракту та договору про виконання тимчасової роботи, бо в цих договорах, як правило, точно визначається календарний період їх дії. Строк трудового договору на час виконання певної роботи та договору про сезонну роботу закінчується в останній день такої роботи. Розглядаючи відносини, що виникають в процесі набуття професії безпосередньо на виробництві, автор підтримує думку про те, що учнівський договір є формою реалізації права на працю, а праця в даному випадку має навчальний характер. Виходячи з мети укладення, особливостей змісту та способу визначення строку трудового договору, можна вирізнити три основні групи строкових трудових договорів: Трудові договори, що укладаються на визначений строк та на час виконання певної роботи.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягають у визначенні сутності строкового трудового договору на сучасному етапі розвитку правової системи, його місця та значення в системі способів здійснення права людини на працю. У заключній частині дисертації на підставі проведеного дослідження сформульовано наукові та практичні результати роботи, зокрема: Слід впровадити дотримання письмової форми при укладенні будь-якого строкового трудового договору, а не лише контракту. Пропонується вдосконалити порядок припинення строкових трудових договорів шляхом запровадження обовязкового попередження про наступне їх розірвання у звязку із закінченням строку.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?