Стреси, їх причини та шляхи зниження емоційного напруження у дітей дошкільного віку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 154
Стрес як особливий емоційний стан. Особливості переживання стресу дітьми та його наслідки. Використання методики діагностики типу емоційної реакції на вплив стимулів оточуючого середовища В. Бойко. Рекомендації щодо можливого зниження стресів у дітей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Стреси ,їх причини та шляхи зниження емоційного напруження у дітей дошкільного вікуКоло явищ, що спричиняють травматичні стресові порушення достатньо широке та охоплює безліч ситуацій, коли виникає погроза життю, фізичному здоровю, або образу «Я». Обєктом нашого дослідження є емоційна сфера дітей дошкільного віку, діти в різних вікових категоріях що опинились в стресових ситуаціях, різної тривалості та складності. Коли в сімї є травмована дитина, батьки часто не знають як себе з нею вести та яку допомогу надати, батьки таких дітей частіш за все також являються травмовані. Предметом нашого дослідження є розвиток стресових станів та їх зниження у дітей старшого дошкільного віку,передумови нервових розладів, порушення що розвиваються після пережитих психічних травм які зачіпають всі рівні людського функціонування (фізіологічний, особистий рівні міжособистісної і соціальної взаємодії), стрес та особливості стресових станів зокрема в дитячому віці, так як посттравматичні стресові порушення сприяють формуванню специфічних сімейних відносин, особливих життєвих сценаріїв та можуть впливати на все подальше життя. Метою нашого дослідження є проаналізувати наукову літературу з проблеми стресу та його особливостей у дітей дошкільного віку,спонконувати ряд методик для вивчення стресу у дітей дошкільного віку ,розробити рекомендації для вихователів та батьків ,для запобігання руйнівних наслідків стресу,надати загальне уявлення про психологію травматичного стресу, чому як і при яких умовах він виникає, ознайомитись з віддаленими та негайними його наслідками, відмітити шляхи надання психологічної допомоги при травматичних стресових ситуаціях.Стрес (англ. stress - напруга) - емоційний стан індивіда, який виникає в ситуаціях, що порушують усталений перебіг його життя. Ілюзія справедливості-це коли людина вірить в те що :“кожен отримує по заслугах” Інакше кажучи, дитина думає що якщо вона буде слухняною і чемною то нічого поганого не відбудеться, ця ілюзія також достатньо розповсюджена та стійка. Найчастіше втрати поділяють на дві категорії: ті, що є невідємною частиною нашого життя (наприклад, втрата літніх батьків, втрата дітей, що виросли й переїхали до власних домівок, вихід на пенсію та втрата роботи через вік); непередбачувані втрати (наприклад, хвороби, травми, смерть дитини, батьків у молодому віці).Залежні від обєкта втрати поділяються на: втрата здоровя (як фізичного, так і психологічного); втрата близької людини (через смерть або розлуку); матеріальні втрати; втрати духовних цінностей (сенсу життя, самоповаги, гідності, любові, віри).Люди, що пережили втрату, переживають чотири основні емоції: страх, злість (гнів), вину й печаль. Діти, що пережили втрату, можуть демонструвати різноманітну поведінку, на яку дорослі повинні реагувати кваліфіковано й толерантно: - дитина переживає, що вже ніхто не піклуватиметься про неї - до дитини треба виявляти більше любові, займатись її поточними справа мита впевнити в тому, що є люди, яким не байдужа її доля. дитина може злякатись, що теж може померти або ж відчувати вину за смерть близької людини - необхідно пояснити дитині причину смерті і впевнити, що вона в будь-якому разі не може стати причиною смерті;Існує багато методик, спрямованих на вивчення стилів реакції у стресових ситуаціях, домінуючих типів психологічного захисту, як реакції на стрес, діагностику рівня соціальної фрустрованості. Методика дає змогу визначити чи наявні певні ознаки депресивних станів,визначає рівень вираженості схильності до депресії: депресія відсутня або незначна(апатія),депресія мінімальна (гіпотимія), легка депресія (дистфорія),помірна депресія (розгубленість), виражена депресія (тривога), глибокадепресія (страх)(Додаток А).Методика діагностики самооцінки психічних станів Г. Айзенка.(Додаток Б,Додаток В) Дає змогу визначити особливості психічних станів досліджуваного у 4 основних напрямах: - тривожність. На відміну від дослідника який має досить часу для розгляду проблеми з усіх її боків, практичний лікар працює тут і зараз і має справу з людиною як з унікальною цілісністю і приймає відповідальність за її здоровя, а у випадку з дитиною також частково на його долю та подальший розвиток. Для батьків важливо прислухатись до того що відбувається з їх дитиною через спостерігання за процесом гри чи будь яким іншим методом, та знайти шляхи допомогти дитині впоратись із своїми почуттями. Не забувати торкатись до дитини, обіймати її такий контакт дуже важливий для дитини особливо в такий період.Не жаліти часу посидіти з дитиною перед сном.У дітей різного віку можуть бути такі загальні причини стресу - розставання з близькими людьми, розлучення батьків, смерть близької людини, травми, катастрофи, переїзд в новіше місце проживання, загибель домашньої тварини. Так само стрес може викликати застосування насильства, поява в родині нового дитини У дітей умовно можна виділити вікові причини стресу і причини, повязані з сімейною обстановкою.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Стрес,як психолого-педагогічна проблема

1.1 Стрес,як особливий емоційний стан

1.2 Особливості переживання стресу дітьми та його наслідки

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2.Вивчення причин та перебігу стресу у дітей

2.1 Методики вивчення стресу

2.2 Аналіз результатів та рекомендації щодо зниження стресів у дітей

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?