Стрес-тестування банку: підходи, методи, світовий досвід - Статья

бесплатно 0
4.5 103
Сучасні підходи до проведення стрес-тестування в Україні та особливості процесу його впровадження в українську банківську практику. Вивчення світового досвіду у використанні стрес-тестів як ефективного інструменту банківського ризик-менеджменту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКУ: ПІДХОДИ, МЕТОДИ, СВІТОВИЙ ДОСВІДСтрес-тести ж, із врахуванням конкретної ситуації, дають змогу забезпечити відкритість та прозорість оцінки фінансового стану банку, відкрито розкриваючи деталі та підходи, які були використані під час формування відповідних стресових сценаріїв та аналізу їх результатів, що дасть змогу відновити довіру до банків. Усе це обумовлює актуальність проблеми формування принципово нових систем стрес-тестування банків із врахуванням уроків останньої світової фінансової кризи 2007-2009 рр. Експерти Базельського комітету із банківського нагляду, аналізуючи практику використання стрес-тестів до початку світової фінансової кризи, зазначають, що більшість стрес-тестів не змогли передбачити ті екстремальні шоки, які відчули на практиці під час кризи банківські установи цілого світу. Мета роботи проаналізувати та систематизувати існуючі підходи до формування стресових сценаріїв, визначити проблемні аспекти застосування інструментарію стрес-тестування банків в Україні та світі з урахуванням основних вимог Базеля ІІ та Базеля ІІІ щодо використання цього інструменту в системі регулювання банківської діяльності. Згідно із Методичними рекомендаціями Національного банку України щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України стрес-тестування це метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?