Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М.I. Петрова - Статья

бесплатно 0
4.5 141
Характеристика трактування М.І. Петровим соціальної структури суспільства Великого князівства Литовського, практикованих ним основних підходів до з’ясування специфіки розвитку соціальних груп. Аналіз бачення вченим окремих аспектів соціальних процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У статті схарактеризовано трактування М.І. Петровим соціальної структури суспільства Великого князівства Литовського та окреслено практиковані ним основні підходи до зясування специфіки розвитку соціальних груп. Петров, соціальна структура, Велике князівство Литовське, князі, бояри, земяни, міщани, селяни. In the article the interpretation MI Petrov social structure of the Grand Duchy of Lithuania and practiced it outlines the main approaches to the disclosure of specific social groups.У численній когорті істориків XIX - початку XX ст. окреме місце належить знаному дослідникові минувшини, росіянину за походженням, який переважну частину свого свідомого життя й діяльності провів в Україні, - Миколі Івановичу Петрову (1840 - 1921 рр.). Петрова в різні часи становила неоднаковий інтерес для дослідників. Петрова як історика сфокусував свою увагу в кількох публікаціях із нагоди 150-ліття від дня народження вченого В.Л. Слід зауважити, що перші три дослідження підготовлені істориком у співпраці з колегою, який працював у Київській духовній академії, із професором 1.1 Малишевським. Учений зауважував, що після приєднання руських земель службовий стан ВКЛ поповнювався переважно двома способами: залученням до військової служби давніх родів удільних руських князів, які здобули статус "князів службових" та завдяки появі нових родів литовсько-руських князів і бояр, які отримували землі на умовах військової служби.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?