Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором - Статья

бесплатно 0
4.5 151
Характерні ознаки страхування як способу забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Визначення договором страхування відповідальності позичальника за порушення умов повернення кредиту. Особливості договору страхування ризику непогашення кредиту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування як спосіб забезпечення виконання зобовязань за кредитним договоромОтже, виходячи із закріпленого законодавчого визначення договору страхування, одна сторона (страховик) зобовязується в разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобовязується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. У юридичній літературі під поняттям договору страхування відповідальності пропонується розуміти домовленість між страховиком і страхувальником, за якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку відшкодувати третім особам в межах ліміту відповідальності збитки, ненавмисно завдані страхувальником, а страхувальник зобовязується своєчасно вносити страхові платежі та виконувати інші умови договору [8, с. Зважаючи на це, вважаємо за доцільне, перш ніж запропонувати власне розуміння поняття договору страхування відповідальності позичальників за порушення умов кредитного договору, розглянути особливості цього різновиду договору страхування. Таким чином, зважаючи на наведене, під договором страхування відповідальності позичальника за порушення умов повернення кредиту пропонуємо розуміти домовленість між страховиком і позичальником, за якою страховик зобовязується в разі виникнення заборгованості позичальника за кредитним договором погасити її за умови неможливості останнього виконати взяті на себе фінансові зобов’язання за кредитним договором, а позичальник зобовязується сплачувати страховику страхові платежі та виконувати інші умови договору (дотримання цільового використання кредитних коштів, надання необхідних документів, у тому числі бухгалтерського балансу, необхідність повідомлення страховика про настання страхового випадку тощо). Аналізуючи природу кредитних ризиків, насамперед зазначимо, що в юридичній літературі пропонується виділяти такі види ризиків: а) ризики, повязані із невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання (ризики строку виконання, місця виконання, способу виконання, предмета виконання тощо); б) ризики, повязані із предметом надання (ризик невиконання грошового і майнового зобов’язання); в) ризики, повязані з правовими наслідками (ризик припинення зобов’язання, ризик відповідальності і звільнення від неї); г) ризики, повязані з видом зобов’язання (ризики з одностороннього правочину та договірного зобов’язання); д) ризики, повязані із субєктним складом зобов’язального правовідношення (ризик невиконання зобов’язання з боку боржника або кредитора) [9, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?