Страхування як соціально-економічний феномен - Статья

бесплатно 0
4.5 84
Створення ефективної системи формування страхових фондів. Визначення соціально-економічної сутності страхування як об"єктивного атрибуту ринкової економіки. Попередження, подолання, зменшення і відшкодування руйнівних наслідків несприятливих подій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування як соціально-економічний феноменАжан на сучасному етапі розвитку страхування в Україні перебуває в стані становлення а його розвиток супроводжується проблемами нормативного, правового, організаційно-методичного, інформаційно-аналітичного характеру та недосконалості державного регулювання страховою діяльністю [18, 3]. Страхування, як загальнонаукова категорія, є предметом інтересу представників різних суспільних наук [2; 7; 10; 23; 27; 30; 31; 32; 36], з огляду на те, що воно належить до суттєво важливих інститутів народного господарства роль і значення якого, в останні роки, постійно зростає. Гукасян в роботі "Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве" розглядаючи співвідношення категорій "потреба - інтерес", відзначав, що категорія "потреба" застосовується до всього живого, а категорія "інтерес" - це соціальна потреба [9, 9-10]. З огляду на викладене виникає питання, яка саме потреба (або потреба в чому) породжує інтерес у страхуванні? З огляду на це, є підстави стверджувати, що потреба у страхуванні для людства обумовлюється наступними обставинами: по перше, члени суспільства у будь-яких сфера своєї життєдіяльності не є вільними від випадкових небезпек, часто катастрофічних; по друге, ці небезпеки завдають збитків членам суспільства; по трете, можливість настання випадкових небезпек і масштаби негативних наслідків від них прогресивно зростають; по четверте, зявляються нові небезпеки, як наприклад техногенні, екологічні, соціальні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?