Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 239
Необхідність створення нових моделей соціального страхування населення, а також медичного страхування для створення ефективної моделі соціального захисту населення. Рекомендації з розвитку пріоритетних напрямів страхування, оцінка їх ефективності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практикаРозвязання цього питання лежить у площині страхування та забезпечення його можливостей реалізації як механізму надання гарантій розвитку бізнесу та соціального захисту населення може бути здійснено при створені гнучких, здатних швидко адаптуватися в нових економічних умовах, систем управління соціальними та виробничими ризиками, які базуються на найкращих світових досягненнях і враховують національні особливості розвитку. Розвязання цих проблем багато в чому залежить від застосування під час наукового дослідження системного підходу до страхування як механізму розвитку бізнесу та соціального захисту населення. У цій ситуації важливо забезпечити такий механізм правової діяльності страхових організацій та страхової системи взагалі, який відповідав би потребам суспільства та держави, надавав би відповідні гарантії соціального захисту населення та субєктам підприємницької діяльності і був би достатньо прозорий, і в першу чергу, важлива зміна підходів до соціального захисту населення: пенсійного забезпечення, соціального страхування, впровадження медичного страхування, страхування підприємницьких ризиків та їх винятковості в даній ситуації; створення єдиної інформаційно-аналітичної бази реєстрації договорів страхування у тому числі, перестрахування, а також державної служби актуаріїв. розкрити особливість і природу функціонування страхового ринку в Україні та обґрунтувати необхідність використання страхування як реального фінансового механізму із захисту інтересів субєктів підприємницької діяльності, соціального захисту населення, та визначити, що в наших економічних умовах недооцінка ролі страхування суттєво впливає на результати реформування економіки, у тому числі на інвестиційний клімат в Україні; обґрунтування таких принципів страхування в системі економічних і фінансових відносин у суспільстві як свобода укладання і свобода сторін у визначенні змісту договору страхування так і еквівалентності, що виражає не лише вимоги рівноваги між доходами і витратами страхової компанії, а й забезпечення рівноправності страховиків й страхувальників та підтримання рівноправних і довірчих відносин страховика з будь-яким страхувальником, відплатностності страхових послуг, яка передбачає надання страхового захисту тільки на платній основі, обовязковості, що передбачає необхідність страхувальнику вносити страхові платежі за чинними ставками за майно, що підлягає страхуванню, а страховик - виплачувати страхове відшкодування в усіх передбачених страхових випадках на визначених в договорах, умовах;Відзначено, що перестрахування - окремий незалежний вид страхування, який забезпечує відшкодування конкретного збитку, навіть якщо мова йде про перестрахування життя і від нещасних випадків, і захищає страховика (цедента) від фінансових витрат, що передбачено власними полісами, якщо він не захиститься перестрахуванням. За допомогою перестрахування, страховик може установити необхідну рівновагу у своєму бізнесі, якому постійно загрожують три фактори: по-перше, страховику можуть загрожувати випадкові коливання в розвитку збитковості; по-друге, його бізнес може бути також підданий значним і безпрецедентним змінам у розвитку збитковості, що, у свою чергу, є наслідком змін цін і розмірів заробітків через коливання грошової вартості. Підтверджено обґрунтування, які визначають, що перестрахування - це страхування ризику, який взяв страховик в іншого страховика і має свої особливості, а саме: 1) перестрахування - це справжнє страхування, а не угода між партнерами, як вважалося раніше. У третьому розділі «Формування оптимальної системи страхування для забезпечення ефективної підприємницької діяльності субєктів господарювання» досліджено питання системного підходу до вибору форм страхування субєктами підприємницької діяльності при здійсненні своєї діяльності. Оскільки, важливою особливістю страхової компанії є саме обсяг та склад зобовязань, більшу частину яких становлять зобовязання перед страхувальниками, величина яких визначається на основі теорії вірогідності та має ризиковий характер, у звязку з цим у страховій справі необхідно визначати платоспроможність шляхом співставлення обсягу страхових операцій (що відображають зобовязання перед страхувальниками) та обсягу власних коштів страховика.У теоретичному плані слід розглядати проблеми визнання тих обставин за якими страхування визначається тим механізмом, який реально забезпечує, за відповідних обставин надання гарантій підприємницької діяльності субєктам господарювання, а також може забезпечити надання соціальних гарантій населенню України. Проведене дослідження показує, що страхування в Україні ще не стало важливим фінансовим чинником розвитку національної економіки, воно перебуває у стадії стагнації, не є досить прозорим, стійким, регульованим.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?