Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 239
Комплексний аналіз теоретичних і практичних тенденцій розвитку страхування та перестрахування в Україні в період реформування економіки, та трансформації суспільства. Надання підприємницькій діяльності гарантій для забезпечення їх ефективної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практикаНауковий консультант член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук Кваснюк Борис Євгенович, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, заступник директора. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Ковальчук Трохим Тихонович, Інститут законодавства Верховної Ради України, перший заступник директора; доктор економічних наук, професор Романенко Лариса Федорівна, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” перший проректор; доктор економічних наук Фурман Василь Миколайович, Акціонерне страхове товариство “Вексель”, генеральний директор. Захист відбудеться “05” грудня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м.Розвязання цих проблем багато в чому залежить від застосування під час наукового дослідження системного підходу до страхування як механізму розвитку бізнесу та соціального захисту населення. У цій ситуації важливо забезпечити такий механізм правової діяльності страхових організацій та страхової системи взагалі, який відповідав би потребам суспільства та держави, надавав би відповідні гарантії соціального захисту населення та субєктам підприємницької діяльності і був би достатньо прозорий, і в першу чергу, важлива зміна підходів до соціального захисту населення: пенсійного забезпечення, соціального страхування, впровадження медичного страхування, страхування підприємницьких ризиків та їх винятковості в даній ситуації; створення єдиної інформаційно-аналітичної бази реєстрації договорів страхування у тому числі, перестрахування, а також державної служби актуаріїв. розкрити особливість і природу функціонування страхового ринку в Україні та обґрунтувати необхідність використання страхування як реального фінансового механізму із захисту інтересів субєктів підприємницької діяльності, соціального захисту населення, та визначити, що в наших економічних умовах недооцінка ролі страхування суттєво впливає на результати реформування економіки, у тому числі на інвестиційний клімат в Україні; аргументувати необхідність та визначення основних напрямів формування системи страхових послуг для субєктів підприємницької діяльності, зокрема страхування майна, страхування відповідальності, страхування фінансових ризиків, а також медичного страхування, страхування життя, страхування від нещасних випадків на виробництві - для забезпечення соціального захисту населення; обґрунтування таких принципів страхування в системі економічних і фінансових відносин у суспільстві як свобода укладання і свобода сторін у визначенні змісту договору страхування так і еквівалентності, що виражає не лише вимоги рівноваги між доходами і витратами страхової компанії, а й забезпечення рівноправності страховиків й страхувальників та підтримання рівноправних і довірчих відносин страховика з будь-яким страхувальником, відплатностності страхових послуг, яка передбачає надання страхового захисту тільки на платній основі, обовязковості, що передбачає необхідність страхувальнику вносити страхові платежі за чинними ставками за майно, що підлягає страхуванню, а страховик - виплачувати страхове відшкодування в усіх передбачених страхових випадках на визначених в договорах, умовах;Відзначено, що перестрахування - окремий незалежний вид страхування, який забезпечує відшкодування конкретного збитку, навіть якщо мова йде про перестрахування життя і від нещасних випадків, і захищає страховика (цедента) від фінансових витрат, що передбачено власними полісами, якщо він не захиститься перестрахуванням. За допомогою перестрахування, страховик може установити необхідну рівновагу у своєму бізнесі, якому постійно загрожують три фактори: по-перше, страховику можуть загрожувати випадкові коливання в розвитку збитковості; по-друге, його бізнес може бути також підданий значним і безпрецедентним змінам у розвитку збитковості, що, у свою чергу, є наслідком змін цін і розмірів заробітків через коливання грошової вартості. Підтверджено обґрунтування, які визначають, що перестрахування - це страхування ризику, який взяв страховик в іншого страховика і має свої особливості, а саме: 1) перестрахування - це справжнє страхування, а не угода між партнерами, як вважалося раніше. У третьому розділі “Формування оптимальної системи страхування для забезпечення ефективної підприємницької діяльності субєктів господарювання” досліджено питання системного підходу до вибору форм страхування субєктами підприємницької діяльності при здійсненні своєї діяльності.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?