Страхування від нещасних випадків - Лекция

бесплатно 0
4.5 63
Добровільне та обов"язкове страхування від нещасних випадків. Обсяг страхової відповідальності страховика. Визначення розміру страхової суми. Загальний порядок укладання договору страхування. Страхові внески. Медичне страхування, його розвиток в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування від нещасних випадків страхування нещасний випадок медичнийСтрахувальниками у страхуванні від нещасних випадків можуть бути як юридичні особи, так і дієздатні громадяни, які уклали договори страхування. обмеження обсягу страхової відповідальності, зумовленої наслідками нещасних випадків, які сталися у період дії договору (зазвичай, не вважаються страховим випадком травми або ушкодження, які сталися: внаслідок навмисних або неправомірних дій самого страхувальника; у стані алкогольного, наркотичного або токсичного спяніння; через вчинення спадкоємцем або вигодонабувачем навмисного злочину, що призвів до загибелі або смерті страхувальника; через самогубство або його спроби за винятком випадків, коли страхувальник був доведений до такого стану протиправними діями третіх осіб); якщо страхувальник - фізична особа, то на підставі заяви про страхування після сплати страхового платежу страхувальникові видається страховий поліс, копія якого зберігається у страховика; До прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 р. обовязкове особисте страхування залежно від джерела сплати страхових платежів поділялось на дві групи: 1) державне обовязкове особисте страхування, за яким страхові внески сплачувались за рахунок коштів державного бюджету і в разі неплатоспроможності страховика держава гарантувала виконання зобовязань перед страхувальниками (застрахованими); При страхуванні водіїв та іншого обслуговуючого персоналу страхувальниками виступають транспортні організації, які є власниками або експлуатують транспорті засоби й уклали договори страхування з страховиками, які отримали ліцензію на здійснення такого страхування.Медичне страхування і його розвиток в Україні. Виконайте порівняльний аналіз накопичувального (довгострокового) страхування життя та ризикових видів особистого страхування. Наведіть основні критерії, які враховуються при укладанні договорів страхування життя в Україні. Назвіть причини, через які в Україні гальмується розвиток страхування життя. Перелічіть окремі види обовязкового особистого страхування від нещасних випадків відповідно до чинного страхового законодавства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?