Страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні: обов’язкове чи добровільне? - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Доцільність існування інституту страхування цивільно-правової відповідальності адвоката. Створення гарантій платоспроможності для адвокатів у разі притягнення їх до цивільно-правової відповідальності за порушення угоди про надання юридичної допомоги.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні: обовязкове чи добровільне?Основними завданнями, які автор ставить перед собою, є: проаналізувати як позиції науковців, так і законодавців зарубіжних країн щодо інституту страхування цивільно-правової відповідальності адвоката, насамперед, в аспекті необхідності добровільного чи обовязкового характеру його закріплення; та на основі проведеного дослідження всіх «за» і «проти» введення обовязкового такого страхування, виробити наше ставлення щодо доцільності його існування. Враховуючи те, що страхування стосується саме ризиків настання цивільно-правової відповідальності, а не, наприклад, кримінальної чи адміністративної, вважаємо, що має застосовуватися саме термін «страхування цивільно-правової відповідальності адвоката». Михайлова, введення обовязкового страхування професійної відповідальності адвокатів «створить необхідні гарантії платоспроможності для адвокатів у разі притягнення їх до цивільно-правової відповідальності за ненавмисне порушення угоди про надання юридичної допомоги, а також гарантії їх довірителям, адже забезпечить можливість отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку, повязаного з порушенням з боку адвоката» [10, с. Захист інтересів адвоката в цьому разі проявляється в тому, що будь-яке страхування, зокрема й страхування професійної відповідальності адвокатів, «покликане захистити й інтереси страхувальника, полегшивши йому тягар можливої майнової відповідальності» [11, с. Не варто применшувати роль інституту страхування цивільно-правової відповідальності в аспекті захисту майнових інтересів самого адвоката, та, на нашу думку, першочерговою метою його існування є саме захист інтересів клієнта, тобто вигодонабувача, за договором страхування такої відповідальності адвоката.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?