Страхування та страховий ринок - Реферат

бесплатно 0
4.5 57
Економічна суть страхування та його функції. Форми організації страхового фонду. Переваги децентралізованої форми нагромадження й використання резервних коштів. Розвиток форм та видів страхування в сучасних умовах. Страхові випадки страхування життя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування та страховий ринокСтрахування - це система економічних відносин, які виникають між двома сторонами - страховиком і страхувальником - щодо забезпечення захисту майнових інтересів останнього за рахунок сплати ним страхових платежів (премій) до спеціально створених для цього цільових фондів, звідки здійснюється відшкодування збитків (у разі настання обумовлених страхових ризиків). Страхування - економічне відношення, в якому бере участь, як мінімум, дві сторони, два субєкти відносин: страхова організація, яка є страховиком і страхувальник - юридична особа або дієздатний громадянин, який уклав зі страховиком договір страхування або є страхувальником відповідно до законодавчих актів України. Ця ознака наближує страхування до категорії кредиту, але не можна казати, що страхувальник кредитує страховика, оскільки він купує страховий захист. Ризикова функція полягає в переданні страховикові за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором зі страхувальником. Формування страхових резервів - основа діяльності страховика, який концентрує кошти страхувальників, а потім використовує їх для покриття збитків, розподіляючи таким чином між усіма страхувальниками наслідки страхової події, яка сталася з одним із них.У межах особистого страхування здійснюються страхування життя та пенсій, страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Принциповими особливостями страхування життя і пенсій та відмінністю цієї галузі особистого страхування від інших видів ризикового страхування є: - ощадний характер договору страхування, тобто передбачається повне повернення засобів страхувальнику з нарахованими відсотками ще до закінчення терміну дії договору; Страховими випадками страхування життя вважаються смерть, дожиття та додаткові випадки, повязані зі шкодою для здоровя в період договору. страхування фонд життя Витрати страхової компанії відображають використання нею коштів для забезпечення своєї діяльності і визначають два взаємоповязані процеси:виконання зобовязань перед страхувальниками;фінансування діяльності страхової компанії. Незароблені страхові премії є складовою технічних резервів страховика, представляють собою страхові премії, що отримані страховиком, зберігаються ним до закінчення терміну дії договору страхування, не с власністю страховика.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?