Страхування ризиків фінансово-кредитних установ як домінуючого елементу ринку фінансових послуг - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Аналіз фінансових ризиків кредитних установ. Визначення основних видів страхування ризиків банківських установ. Аналіз функціонування фінансово-кредитних установ в розрізі страхового захисту. Аналіз перспектив та напрямків розвитку ринку страхових послуг.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування ризиків фінансово-кредитних установ як домінуючого елементу ринку фінансових послуг Досліджено проблеми страхування ризиків фінансового кредитних установ, а також взаємодія учасників ринку фінансових послуг. Відзначено основні види страхування ризиків банківських установ.Динамічний розвиток страхового захисту України за останні роки забезпечує можливість розширення існуючих та створення нових страхових продуктів, а саме: страхування товарних кредитів; страхування фінансових (корпоративних та споживчих) кредитів; страхування кредитів під інвестиції; страхування відповідальності позичальника; страхування фінансових застав; страхування кредитів довіри й депозитів, а також страхування перерви у виробництві. У процесі кредитування застосовують такі способи страхового захисту: страхування ризику неповернення кредиту; страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту банку (або іншому кредитору); страхування невчасної сплати позичальником відсотків за кредит; страхування споживчого кредиту; страхування комерційного кредиту (страхування векселів); страхування депозитів фізичних осіб; страхування депозитів юридичних осіб. У відповідності до Закону України «Про страхування», страхування кредитів відноситься до майнових видів добровільного страхування. ризик кредитний банківський страхування Субєктом страхування кредитних відносин є юридична особа, яка уклала зі страховиком договір страхування кредиту або позики, та яка у встановленому законодавством України порядку здійснює кредитування на умовах, встановлених кредитним договором (договором позики). Виплата страхового відшкодування проводиться на підставі таких документів: страхового договору; кредитного договору; копій листування між страхувальником та позичальником, що стосується даного страхового випадку (якщо таке листування є в наявності); підтвердження суми заборгованості позичальника перед страхувальником відповідно до даних позичкового рахунку позичальника; паспорту й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника; інших документів, наявність яких, на погляд страхувальника, дає змогу встановити розмір страхового відшкодування за конкретним кредитним договором.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?