Страхування підприємницьких ризиків: сучасний стан та перспективи розвитку - Реферат

бесплатно 0
4.5 140
Поняття страхування підприємницьких ризиків, їх класифікація та характеристика рівнів. Зовнішні та внутрішні ризики підприємців, приклади страхування їх окремих видів. Основні види страхування малого бізнесу. Сучасний стан та перспективи розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Контрольна робота на тему: "Страхування підприємницьких ризиків: сучасний стан та перспективи розвитку" Виконала: Студентка 4 курсу групи 41ТЗМТБудь-яка підприємницька діяльність, як відомо, повязана з несподіванками, ступінь яких залежить від здатності підприємця прогнозувати політичну і економічну ситуацію, розраховувати фінансову окупність проекту, вибирати партнерів для своєї діяльності, швидко реагувати на зміна ринку і приймати ефективні управлінські рішення. Однак передбачити всі несподіванки, супутні підприємницької діяльності, як правило, неможливо, а тому завжди існує ризик збитків або неотримання наміченої прибутку.Внутрішні ризики виникають в результаті конкретної діяльності цих підприємців (рівень собівартості продукції, її якість і надійність, умови збуту, передпродажний і після продажний сервіс, якість реклами, технічний рівень основних виробничих фондів, рівень забезпеченості оборотним капіталом, співвідношення між власними і позиковими коштами, відбір клієнтів, професійний рівень робітників і службовців і т.д.). Під страхуванням підприємницьких ризиків розуміється страхування підприємцем ризиків своїх збитків і неотримання очікуваних доходів від застрахованої підприємницької діяльності через порушення зобовязань контрагентами підприємця або зміни умов цієї діяльності з не залежних від підприємця обставинам. Страхування підприємницьких ризиків передбачає обовязки страховика по страхових виплат у розмірі повної або часткової компенсації втрат доходів або додаткових витрат страхувальника, викликаних такими подіями, як зупинка або скорочення обсягу виробничої діяльності внаслідок обумовлених причин; банкрутство; невиконання або неналежне виконання договірних зобовязань контрагентом страхувальника, що є кредитором по угоді; понесені страхувальником судові або будь-які непередбачені витрати Страхова сума за договором найчастіше встановлюється в межах вкладень страхувальника в застраховану діяльність зі збільшенням її в ряді випадків на узгоджену між сторонами договору очікуваний прибуток від даної діяльності. Зокрема, страхувальник повинен предявити свідоцтва про свою реєстрацію, ліцензії чи патенти на що підлягає страхуванню діяльність, інші необхідні документи. Виникнення видів страхування підприємницьких ризиків стало, з одного боку, наслідком розширення страхування звичайних майнових ризиків, а з іншого - результатом розвитку нової сфери діяльності страховиків - поруки та гарантій.Будь-які рішення, прийняті підприємцем в процесі своєї господарської діяльності, несуть в собі можливості невдачі, втрати, тобто є ризиковими. Ризик можна визначити як небезпеку потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів, або втрати доходів у порівнянні з можливим, розрахованим на раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності. Інакше кажучи, ризик є загроза того, що підприємець може понести втрати у вигляді додаткових витрат понад передбачених прогнозом, проектом, програмою його дій, або отримати дохід нижчий від того, на який він розраховував. У практичній діяльності ризики можуть бути настільки великими, що здатні зупинити продуктивну роботу, змусити підприємця відмовитися від здійснення операції, що вимагають великих первісних інвестицій і часу. У той же час наявність чинника ризику є для підприємця сильним стимулом для постійного здійснення режиму економії, змушує його ретельно аналізувати рентабельність проектів, розробляти інвестиційні кошторису, наймати відповідні кадри.Залишається сподіватися, що бізнесмени другого, третього покоління будуть усвідомлювати, що краще сплатити меншу суму за страховий поліс, ніж втратити бізнес через один великий збиток. І важливо, щоб страхова сума, на яку застраховане підприємство, відповідала можливим втратам під час настання страхового випадку, оскільки виплата за ним найчастіше є для підприємця єдиним джерелом покриття збитків. Але, попри це, мало хто з підприємців зважується спрямувати гроші на страхування, хоча ці витрати складають лише невеликий відсоток від сум можливих втрат. За настання страхового випадку СК повинна буде компенсувати потерпілому підприємству (страхувальникові) збиток у повному обсязі за умови, що страхова сума відповідає реальній вартості застрахованого майна. · страхування від перерв у виробництві дозволяє застрахувати втрати, що виникають за позапланових перерв на виробництві.Це пояснюється тим, що страховики несуть низку неминучих витрат за оцінкою як застрахованого майна, так і ризиків, яким воно може бути піддано. Рішення різноманітних проблем, повязаних зі страховим захистом підприємців і працівників підприємств в умовах ринкового господарства, можливо лише при поєднанні різних форм страхування: державного, взаємного, кооперативного. акціонерного товариства.

План
План

Вступ

1. Поняття і види страхування підприємницьких ризиків

2. Класифікація підприємницьких ризиків

3. Сучасний стан та перспективи розвитку

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?