Страхування майна - Презентация

бесплатно 0
4.5 33
Умови і принципи майнового страхування, що проводиться державними страховими організаціями, охоплює практично все майно сільськогосподарських, промислових підприємств, кооперативних та громадських організацій, населення. Особливості відшкодування збитків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обєктами страхування виступають основні та оборотні фондивиробничого та невиробничого призначення , урожайсільськогосподарських культур, тварини , продукція , засоби транспорту,обладнання , інвентар , предмети домашнього господарства , колекція картин іін Майнове страхування займає провідне місце в сфері іноземнихстрахових операцій РФ: страхування експортно-імпортних вантажів , суден,літаків , будівельно-монтажних ризиків і т.д.В разі настання страхового випадку страхувальник повинен: вжити заходи щодо запобігання та зменшення збитків , завданих внаслідок настання страхового випадку ; негайно (наприклад , протягом трьох днів ) повідомити страховикові про страховий випадок ; при викраденні , пошкодженні внаслідок навмисних дій третьої особи заявити про це в органи міліції , в разі пожежі - в органи пожежного нагляду , при аварії - у відповідні аварійні служби , ЖЕК; скласти перелік знищеного , пошкодженого або викраденого домашнього майна; зберегти до прибуття на місце представника страхової компанії пошкоджені речі , внесені у перелік або наявні залишки від них, показати їх для огляду при складанні акта.Збитки відшкодовуються : при знищенні , викраденні майна - його вартість , що визначається страхувальником ; при повному знищенні - страхова сума, обумовлена загальним договором на відповідну суму майна; у разі пошкодження - сума знижки вартості , тобто різниця між вказаною страхувальником вартістю майна та вартістю з урахуванням знецінення (втрати якості та цінності ), спричиненим страховим випадком ; якщо пошкоджений предмет можна повернути після ремонту, то збитком вважається вартість ремонту цього предмета. Вартість ремонту обчислюється за діючими розцінками .Страхове відшкодування не виплачується , якщо : страховий випадок став наслідком навмисних дій страхувальника або члена його родини ; не були показані пошкоджені предмети або їх залишки ; речі домашнього майна, пошкоджені внаслідок зносу окремих частин , технічного браку, перевершення строку експлуатації . При настанні страхового випадку страховики пропонують своїм клієнтам додаткові послуги : консультації щодо оформлення документів (довідки з експлуатаційних служб, правоохоронних органів тощо ); визначення розміру причиненого збитку ; проведення ремонтних робіт , в тому числі купівля будівельних матеріалів ; відшкодування вартості украденого майна за встановленим фактом незалежно від тривалості і результатів СЛІДСТВСТРАХОВИКАМИ пропонується кілька варіантів надання страхових послуг : страхування будівель ; т варин ; домашнього майна; майна на подвірї ; на випадок ремонту тощо .Страхування будівель проводиться у разі знищення або пошкодження їх внаслідок пожежі , стихійного лиха, нещасного випадку , навмисних , неправомірних дій третьої особи, аварії опалювальної системи , водопровідної і каналізаційної мережі , наїзду транспортних засобів .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?