Страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек - Реферат

бесплатно 0
4.5 110
Сутність страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек. Захист від ризиків, що загрожують групі речей. Особливості організації страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек. Система ставок страхових тарифів, їх диференціація.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
субєктів страхових відносин може бути три: страховик, страхувальник, вигодонабувач. Використання франшизи також впливає на зменшення розміру тарифної ставки. страхування майно тариф вогонь Страхова сума визначається страховиком, узгоджується зі страхувальником з урахуванням конюнктури ринку. Ця суперечність полягає в тому, що і страхувальник, і страховик мають свої економічні інтереси в здійсненні страхування. У страхуванні від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ страхувальник має право укласти договір на користь третьої особи (вигодонабувача}.Обєктами страхування є майнові інтереси, повязані із володінням, користуванням і використанням предметів домашньої обстановки, побуту, які використовуються у власному господарстві, належать страхувальнику та членам його родини і призначені для задоволення побутових і культурних потреб цієї родини, Не беруться на страхування предмети, вартість встановлення яких надто ускладнена та факт загибелі яких (від пожежі, крадіжки чи іншої причини) важко встановити. Розмір страхової суми за договором страхування майна визначається страхувальником і страховиком із врахуванням вартості майна і не може її перевищувати (з урахуванням зносу). Для укладення договору страхувальник звертається до страховика з усною або письмовою заявою. В Україні страхова сума визначається окремо для кожної будівлі, що приймається на страхування, за домовленістю страхувальника зі страховиком, але не може перевищувати дійсної вартості будівлі (страхова оцінка). Дія такого договору може бути поновлена, якщо протягом певного (передбаченого його умовами) терміну з дня, визначеного для сплати чергового платежу, страхувальник звернувся із заявою про поновлення договору, страховик оглянув будівлі і за час прострочки сплати страхового платежу не сталося страхового випадку.Саме інфраструктура забезпечує можливості реалізації економічних інтересів страховиків і страхувальників, сприяє координації дій субєктів ринку, допомагає інтегруватися у світовий економічний простір. Страхова галузь забезпечує перерозподіл лише 0,9 відсотка валового внутрішнього продукту (цей показник у розвинутих країнах становить 8 - 12 відсотків), що свідчить про потенційні можливості її подальшого розвитку та про те, що страховий ринок не акумулює значного обсягу інвестиційних ресурсів та не справляє відчутного впливу на процес перерозподілу валового внутрішнього продукту. системність узгодження заходів щодо реформування страхового ринку із заходами і планами інших галузей економіки, обґрунтування можливості запровадження обовязкових видів страхування, що повинно відповідати майновому стану громадян і проводитися паралельно із заходами, спрямованими на підвищення доходів громадян; . конкурентность, коли держава гарантує всім страхувальникам і страховикам (вітчизняним та іноземним) вільний вибір видів страхування та рівні можливості у провадженні діяльності, створює сприятливі умови для розвитку страхування з метою забезпечення реалізації права на ефективний страховий захист та вільний вибір страховика; Зважаючи на соціальну важливість розвитку довгострокових (накопичувальних) видів страхування до моменту зниження рівня інфляції (менш як 10 відсотків), необхідно розглянути питання використання вільноконвертованої валюти під час здійснення довгострокових (накопичувальних) видів страхування, зокрема питання здійснення страхових платежів у вільноконвертованій валюті, формування математичних резервів у вільноконвертованій валюті та з метою диверсифікації ризиків розміщення резервів в активи інших категорій, не передбачених Законом України "Про страхування".Майнове страхування трактується як галузь страхування, в якій обєктом страхових правовідносин виступає майно в різних видах; його економічне призначення - відшкодування збитку, що виник унаслідок страхового випадку. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але і інші юридичні і фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження. З 1 серпня цього року Мінфін планує почати масовий відгук ліцензій у страховиків. Багатообразні проблеми на шляху розвитку страхування в Україні можуть бути успішно дозволені за наявності відповідного рівня економічного мислення і наявності висококваліфікованих кадрів. Економічні інтереси страховиків та страхувальників найбільш повно реалізуються на страховому ринку, який являє собою складну, багатофакторну, динамічну, відповідним чином структуровану систему економічних відносин, що виникають між субєктами ринку з приводу забезпечення потреби у страховому захисті.

План
План

1. Передумови виникнення, сутність і значення страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек

2. Особливості організації страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек

3. Сучасний стан та перспективи розвитку страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек в Україні

Висновок

Список використаної літератури

1. Передумови виникнення, сутність і значення страхування майна фізичних осіб від вогню та інших небезпек

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?