Страхування кредитних ризиків - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 56
Вивчення порядку переміщення товарів через кордон країни, обкладання та стягнення мита, зборів. Функціонування та розвиток у міжнародному масштабі системи страхування. Страхування кредитних ризиків з метою захисту кредитно-фінансової сфери діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обєктом страхування кредитного ризику виступають майнові інтереси, повязані з матеріальними збитками, що можуть бути завдані страхувальнику внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобовязань, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, кредитором). Страховики, які займаються кредитним страхуванням, працюють у всіх галузях делькредере на основі однакових процедур: - можливі страхові випадки попереджуються за допомогою поточного спостереження за кредитами; Страховий платіж залежить від характеру кредиту, діяльності позичальника, мети використання кредиту, наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна у власності позичальника, що можуть стати забезпеченням прав регрссних вимог страховика при настанні страхового випадку, і визначається з урахуванням кредитоспроможності позичальника, цільового призначення кредиту та інших умов, передбачених кредитним договором. Для визначення ступеня страхового ризику і кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника страхувальник при укладанні договору страхування повинен надати страховику такі документи: - копію свідоцтва про реєстрацію страхувальника; Для виплати страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховику такі документи: - письмову заяву на виплату страхового відшкодування;Митне право - це комплексна галузь законодавства, система встановлених (санкціонованих) державою правових норм різної галузевої приналежності, що регулюють суспільні відносини у сфері митної справи і митної політики. Предмет митного права - це суспільні організаційні відносини, що складаються в процесі й з приводу переміщення товарів ітранспортних засобів через митний кордон України . Головними учасниками, які здійснюють страхову діяльність, є страховики - юридичні особи , які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про страхування", а також які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

План
Зміст

Вступ

Страхування кредитів

Задачі

Висновок

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?