Страхування фінансових ризиків - Реферат

бесплатно 0
4.5 58
Сутність, види та критерії ризику. Валютні ризики при розрахунках по клірингу та при укладанні стандартних контрактів й товарообмінних операцій. Хеджування на підвищення та пониження. Перевага форвардної операції або хеджування за допомогою опціону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування одночасно виступає як один з стабілізаторів економічної та соціальної ситуації в країні і як одна зі сфер економіки і бізнесу. Одночасно страхування вважається одним з методів управління ризиком. Нарешті, страхування виступає як один із засобів забезпечення економічної свободи і прав особистості в умовах ринкової економіки.У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека грошових втрат, що випливає зі специфіки тих чи інших господарських операцій. Небезпека таких втрат являють собою фінансові ризики. Ризики бувають чисті і спекулятивні. Особливістю фінансового ризику є імовірність настання збитку в результаті проведення будь-яких операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, який витікає з природи цих операцій.Засобами вирішення фінансових ризиків є уникнути їх, утримання, передача, зниження ступеня. Уникнення ризику означає просте ухилення від заходу, повязаного з ризиком. Так, інвестор, вкладаючи венчурний капітал, заздалегідь упевнений, що він може за рахунок власних коштів покрити можливу втрату венчурного капіталу. Передача ризику говорить про те, що інвестор передає відповідальність за фінансовий ризик комусь іншому, наприклад, страховому товариству. Зниження ступеня ризику означає скорочення ймовірності та обєму втрат.Ризик готівкових валютних збитків існує як при укладанні контрактів, так і при наданні (або отримання) кредитів і полягає в можливості зміни курсу валюти угоди по відношенню до рубля (і, відповідно, зміни величини надходжень або платежів при перерахуванні в рублі). Для експортера це буде так звана "сильна" валюта, тобто валюта, курс якої підвищується протягом терміну дії контракту. Навпаки, імпортер прагне укласти контракт у валюті з знижувати курс ("слабкою" валюті). Але інтереси сторін при виборі валюти ціни не збігаються: для експортера за будь-яких обставин вигідніше встановлювати ціну в "сильної" валюті, а для імпортера - в "слабкою". Для імпортера має сенс наполягати на зміні валюти ціни у тому випадку, якщо він очікує, що курс пропонованої їм валюти знизиться значно - в більшій мірі, ніж була збільшена ціна контракту, і, таким чином, на момент платежу знецінення валюти компенсує підвищення ціни.З огляду на те, що розрахунки по клірингу з кожною країною, як правило, ведуться в одній валюті, підприємства та організації не можуть застосовувати такий метод страхування валютних ризиків, як зміна валюти контракту. Як свідчить практика, при розрахунках у ВКВ іноземні контрагенти не зацікавлені в застосуванні валютних застережень і погоджуються на їх включення у зовнішньоторговельний контракт лише як поступки, оскільки в їх розпорядженні є такі методи страхування валютних ризиків, як термінові операції з валютою, кредитні операції і т . д.Українське підприємство (фірма А) постачає товар іноземній фірмі (Б), в свою чергу отримуючи товар від іншої іноземної фірми (В). Разом з тим для фірми А вони мінімальні, тому що їй доводиться оплачувати лише різницю між своїм імпортом та експортом (або, навпаки, отримати цю різницю, якщо експортна операція перевищує імпортну). Найбільш простий шлях до усунення даних ризиків - збалансування виникають по таких угодах зустрічних зобовязань вітчизняного підприємства (організації) та іноземних фірм (за обсягом, валюті, в якій виражені зобовязання, за термінами платежів). Якщо експортний та імпортний контракти укладено в різних валютах, ризики значно зростають. Повністю вони можуть бути виключені при встановленні цін обох контрактів в одній валюті або включення до них відповідних валютних застережень, і при збігу термінів платежів за контрактами.Як страхування за контрактом ризиків від несприятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності. Хеджування на підвищення, або хеджування купівлею, являє собою біржову операцію з купівлі термінових контрактів або опціонів. Хедж на підвищення застосовується в тих випадках, коли необхідно застрахуватися від можливого підвищення цін (курсів) у майбутньому. Хеджер, що здійснює хеджування на зниження, передбачає здійснити в майбутньому продаж товару, і тому, продаючи на біржі терміновий контракт йди опціон, він страхує себе від можливого зниження цін у майбутньому.Зараз страхові компанії самі встановлюють розміри страхових тарифів, вкладають тимчасово вільні кошти в цінні папери, банки. Висока інфляція заважала прояву страхового інтересу. Основна маса страхових внесків сплачується з оподатковуваного прибутку та не включається до с/с.

План
Зміст

Вступ

І. Фінансові ризики

1.1 Сутність, види та критерії ризику

1.2 Способи зниження ступеня ризику

ІІ. Валютні ризики та методи їх страхування

2.1 Валютні ризики при укладанні стандартних контрактів

2.2 Валютні ризики при розрахунках по клірингу

2.3 Валютні ризики при укладанні товарообмінних операцій

ІІІ. Хеджування

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?