Страховий стаж: юридичні аспекти - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 60
Вплив правових норм на суспільні відносини. Роль пенсійного страхування в системі соціального забезпечення. Юридичні обов’язки учасників у зазначених правовідносинах. Види страхового стажу. Законодавчі умови призначення пенсії за непрацездатністю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИВони виникають, змінюються чи припиняються після того, як учасники майбутніх правових відносин вчинять певні дії (зареєструються у державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу, звернуться із заявою про призначення відповідної пенсійної виплати тощо). Згідно з пунктом 1 статті 24 Закону №1058 до страхового стажу зараховуються періоди (строки), протягом яких особа підлягає загальнообовязковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій, аніж мінімальний страховий внесок. До них належать: 1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обовязковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство), створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств, в обєднаннях громадян, у фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності та інших осіб (вкупі з юридичними та фізичними особами - субєктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру; 3) фізичні особи - субєкти підприємницької діяльності, серед них ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. До членів сімей фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли пятнадцяти років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - субєктом підприємницької діяльності, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю;Страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачують страхувальники та застраховані особи на умовах і в порядку, визначених Законом №1058, та в розмірах, передбачених Законом України «Про збір на обовязкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року №400/97-ВР (далі - Закон №400) для відповідних платників збору. При цьому за осіб, зазначених у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 Закону №1058, страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються з коштів відповідних бюджетів на умовах і в порядку, визначених Законом №1058, та в розмірі 10% мінімального страхового внеску з наступним збільшенням щороку на 10% до 100% розміру мінімального страхового внеску.Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообовязковому державному соціальному страхуванню у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини. Період отримання виплат за окремими видами загальнообовязкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску; Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше; Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою: ТП = Св ? В Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, аніж мінімальний страховий внесок.Поняття загального трудового стажу можна визначити як сумарну тривалість роботи: - робітником; Загальний трудовий стаж відрізняється від спеціального і безперервного тим, що при його обчисленні тривалість перерв у трудовій діяльності, причини звільнення і характер роботи не мають значення.

План
Зміст

Вступ

1. Поняття про страховий страж, хто підлягає загальнообовязковому державному пенсійному страхуванню

2. Порядок сплати внесків

3. Обчислення страхового стажу

4. Загальний трудовий стаж

5. Спеціальний стаж

6. Вид стажу та пенсії

7. Оплата листка непрацездатності залежно від стажу роботи

8. Підтвердження страхового стажу

9. Вислуга років

Висновок

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?