Страховий ринок в Україні - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 47
Демонополізація страхової справи. Створення соціально-економічних і політичних умов для організації страхового ринку як частини фінансової інфраструктури. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. Законодавче регулювання договорів страхування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страховий ринок в УкраїніУ травні 1993 року було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України "Про страхування", який складав на той час основу страхового законодавства та був спрямований на утворення ринку страхових послуг, посилен ня захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ, організацій. Перше завдання новоствореного Комітету було нелегким: потрібно було налагодити діяльність страхових компаній відповідно до статей Декрету, насамперед здійснити контроль за страховиками і сформувати досить незначні, порівняно з вимогами західного ринку, резервні та статутні фонди. Мету діяльності Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю становив розвиток страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків (компаній) та захист інтересів страхувальників. З прийняттям Декрету назріла необхідність створення регулюючого органу - Ліги страхових організацій України, заснованої ще у 1992 р. як добровільного, недержавного, неприбуткового обєднання страховиків. Законом було встановлено жорсткіші правила гри на страховому ринку, мінімальні вимоги до статутного фонду страховиків на рівні 100 тис. ЕКЮ, а також порядок розрахунку нормативного запасу платоспроможності страховика залежно від обсягів отриманих страхових платежів (здійснених страхових виплат).системність - полягає в узгодженні заходів щодо реформування страхового ринку із заходами і планами інших галузей економіки, обгрунтування можливості запровадження обовязкових видів страхування, що повинно відповідати майновому стану громадян і проводитися паралельно із заходами, спрямованими на підвищення доходів громадян; конкурентність - держава гарантує всім страхувальникам і страховикам (вітчизняним та іноземним) вільний вибір видів страхування та рівні можливості у провадженні діяльності, створює сприятливі умови для розвитку страхування з метою забезпечення реалізації права на ефективний страховий захист та вільний вибір страховика;Для укладання договору страхування страхувальник подає страховикові письмову заяву встановленого страховиком зразка, в якій вказує про свій намір укласти договір страхування. Відносини між страховиком і страхувальником базуються на основних принципах страхування: наявності майнового інтересу, дотримання найвищої сумлінності, наявності причинно-наслідкового звязку між збитком і подією, що його викликала, відшкодуванні збитків у межах дійсних втрат, суброгації. У заяві, яка подається за розробленою страховиком формою, страхувальник має довести свій інтерес до обєкта страхування. Страхувальник повинен повідомити страховика про всі необхідні відомості, суттєві для страхових правовідносин. При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджений аудиторською фірмою та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

План
Зміст

1. Становлення та розвиток страхового ринку в Україні

2. Принципи розвитку страхового ринку

3. Законодавче регулювання договорів страхування

1. Становлення та розвиток страхового ринку в Україні

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?