Страховий ринок в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 47
Сучасний стан, тенденції і проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку в Україні. Аналіз ринку в розрізі юридичних і фізичних осіб. Визначення основних напрямків формування механізму страхових послуг для забезпечення соціального захисту людини.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Страхування є послугою, яку надають за певну платню за цінами, що покривають витрати і приносять прибуток, а економічний простір, на якому реалізуються операції з купівлі-продажу цієї послуги, є ринком. У країнах з розвиненою економікою страхова справа має великий розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших лих. При цьому страховий ринок, забезпечуючи конкуренцію страховиків, надає страхувальникам можливість вибору найбільш підходящих і вигідних умов страхування для кожного окремого страхового випадку і в кожній окремій ситуації. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повністю, сфера його застосування була дуже обмежена. Страховий ринок у сучасній економіці не нове явище, він функціонує у взаємозвязку і взаємозалежності з іншими ринками, що і дає підставу розглядати його як комплексну модель, яка обєднує необмежену кількість інших ринків, наявних за законами ринкової економіки.Загалом страховий ринок розглядають в економічній літературі як систему суспільних, економічних, фінансово-економічних чи грошових відносин, особливу соціально-економічну структуру, економічне середовище функціонування страховиків, економічний простір, сукупність страхових компаній, форму взаємозвязку між учасниками страхових правовідносин, частину фінансового ринку, окрему сферу послуг, форму функціонування сукупного страхового фонду. Інакше кажучи, в широкому розумінні страховий ринок є сукупністю економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний звязок між страховиками та страхувальниками і тут здійснюється обовязкове визнання страхової послуги. На мою думку, страховий ринок - це система стійких економічних відносин між покупцями, посередниками і продавцями, а також страховиками і регуляторними органами, повязаних із формуванням попиту, пропозиції та ціни на прямий страховий захист і перестрахування, які матеріалізуються у страхових, перестрахувальних і супутніх послугах у певній країні, групі країн чи міжнародному масштабі, що піддається регулюванню. Відповідно до Закону України "Про страхування" страхування є одним із видів цивільно-правових відносин, повязаних із захистом майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами (страхувальниками) страхових внесків та доходів від розміщення коштів цих фондів. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і обовязків страхувальника згідно із договором страхування.Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам. У сучасних економічних умовах страхування - чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні. Сьогодні розвиток страхового ринку відбувається на фоні позитивних змін макроекономічної ситуації в державі при зростанні добробуту населення і посиленні державного регулювання і нагляду за страховою діяльністю. Незважаючи на позитивні зрушення у вітчизняній економіці, яке спостерігається на протязі останніх років, страхування у нашій країні не привертало належної уваги держави.

План
План

Вступ

1. Страховий ринок в Україні

2. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні (2004-2009 рр.)

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?