Страховий ринок України - Реферат

бесплатно 0
4.5 44
Страховий ринок як складова національної економіки. Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку з урахуванням загальних аспектів функціонування фінансового ринку країни. Ідентифікація і систематизація макроекономічних проблем діяльності страхових компаній.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Держава завжди зацікавлена у розвитку фінансових ринків загалом та ринку фінансових послуг зокрема, на якому одними з основних учасників виступають страхові компанії. Діяльність страховиків має досить важливу позитивну рису, оскільки серед інших типів фінансових посередників їх можна віднести до установ, яким притаманна можливість продукувати, насамперед, довгострокові інвестиційні ресурси, дефіцит яких спостерігається в українській економіці протягом фактично всіх років незалежності нашої держави. На відміну, наприклад, від банківських установ, страхові компанії як інституційні інвестори зацікавлені у розвитку довгострокових фінансових інструментів, оскільки ці установи позбавлені значної маневреності вкладання власних ресурсів у різнобічні активи відповідно до чинного законодавства, яке чітко регламентує основні напрямки інвестування коштів зазначеними установами.Саме останній фактор, а також формування умов для збільшення прибутковості діяльності підприємств, формують передумови для розвитку страхового ринку. Зокрема, співвідношення активів страхового ринку до ВВП у Великобританії складає - 96,5%, у США - 45,2%, Японії - 66,9%, Франції - 63,0%, Німеччині - 45,5%, в Україні ж цей показник становить лише 3,2%. Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі розвитку, окремі його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового покриття залишається на низькому рівні (він складає лише 3-5%, тоді як у країнах Західної Європи - понад 95%). Можна виділити наступні проблеми його подальшого розвитку страхового ринку: 1. економічного характеру - низький платоспроможний попит на страхові послуги; невеликі обсяги та недосконала структура капіталу страховиків; відсутність надійних інвестиційних інструментів для довгострокового розміщення страхових резервів; Страхування є потужною фінансовою системою, яке практично не поступається банківській сфері, Україна робить тільки перші кроки на шляху до інтеграції страхового ринку України у світовий.З метою помякшення впливу сучасної фінансово-економічної кризи та підвищення ефективності діяльності вітчизняного страхового ринку необхідно: - внести зміни у нормативно-правове та законодавче забезпечення страхової діяльності в галузі підвищення вимог до ліцензійних умов, поетапного запровадження нових вимог до капіталу та активів страховика, критеріїв надійності інвестиційних інструментів страховика; страховикам необхідно орієнтуватися на розширення спектру пропозицій страхових продуктів, намагатися оптимізувати страховий портфель, величину власного утримання, видатки, приймати адекватні управлінські рішення;Аналіз основних показників і процесів, що відбуваються на страховому ринку України виявили низку проблем, які потребують вирішення, а саме: скорочення попиту та зменшення кількості нових договорів страхування; суттєве зниження платоспроможності страховиків і, як наслідок, неможливість подальшого виконання своїх зобовязань перед страхувальниками; недостатність ліквідних активів, неможливість повернення страхових резервів з депозитних рахунків банків; підвищення збитковості страхування внаслідок стрімкого зростання виплат страхових сум/відшкодувань; значна тінізіція страхового ринку, використання страхування з метою маніпулювання грошовими потоками, використання різноманітних тіньових схем.

План
Зміст

Вступ

1. Сучасний стан страхового ринку України

2. Основні проблеми, що стримують розвиток ринку страхових послуг

3. Шляхи вирішення проблем та практичні рекомендації щодо подальшого

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?