Страховий процес: поняття, елементи та необхідність впровадження - Статья

бесплатно 0
4.5 120
Страхування - механізм взаємодії основних учасників ринку в результаті якого здійснюється формування та перерозподіл цільових грошових коштів. Визначення страхового тарифу за яким дозволено прийняти ризик - об’єктивний підсумок процесу андерайтингу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В основі ідеї страхування покладено ризик, як стан обєктивної невизначеності на будь-якому етапі суспільно-економічного буття. Тому, в сучасних умовах, подальший аналіз та усвідомлення теоретичних аспектів відносно поняття «страхування» відіграє ключову роль в практичній діяльності страховиків з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки ринку страхування України. Яковлєва та інші Найбільш науково обґрунтована теорія, відповідно до якої страхування визначається як система економічних відносин між конкретними субєктами господарювання - страхувальниками та страховиками Ризик у страхуванні - ймовірна подія або сукупність таких подій на випадок настання яких проводиться страхування, тоді як реалізацією страхового ризику є факт часткової або повної компенсації страховиком на користь страхувальника шкоди, що було заподіяно в результаті страхової події. Процес аналізу ризиків, що пропонують до страхування, визначення ризику страхового тарифу, прийняття рішення щодо доцільності страхування або відмови від страхування того чи іншого ризику в страхуванні отримав назву андерайтинг.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?