Страховий менеджмент - Тест

бесплатно 0
4.5 39
Вивчення діяльності страхових компаній. Обов’язкове соціальне страхування в Україні. Розгляд видів діяльності страхових компаній. Необхідність складання договору страхування життя дитини. Розрахунок імовірності страхового випадку для страхувальника.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тестові завдання до змістового модуля I “Теоретичні основи страхового менеджменту” Страховий менеджмент - вид діяльності, спрямований на працівників страховика з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед страховою компанією цілей, а саме: 1) для надання страхових послуг страхувальникам; Інвестиційна функція реалізується страховиком: 1) шляхом прямих інвестицій створених страхових резервів; Предмет страхового менеджменту: 1) система фінансових відносин, яка формується в страховій компанії між адміністрацією та фінансовими посередниками фондового ринку у процесі реалізації коштів страхового фонду; 2) система виробничих відносин, яка формується в страховій компанії між працівниками керуючої та керованої систем компанії у процесі створення страхового продукту, призначеного для потреб страхового ринку;3) фінансовий механізм для передачі клієнтами своїх ризиків страховику, який на договірній основі компенсує завдану його клієнту шкоду зі страхового фонду, створюваного страховиком зі страхових платежів клієнтів, які вступили з ним у товарно-грошові відносини і купили в нього особливий вид товару - страхові послуги.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?