Страхова культура, як один із чинників впливу на розвиток страхування - Статья

бесплатно 0
4.5 128
Вивчення причин низького рівня розвитку страхової культури серед населення України. Ознайомлення з факторами, які визначають місце країни на міжнародному ринку страхових послуг. Аналіз загальних тенденцій зміни у діяльності страхових компаній України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У статті досліджено специфіку поняття «страхова культура» та розглянуто основні підходи до його визначення. Проаналізовано причини низького рівня розвитку страхової культури серед населення України. Окреслено основні напрямки підвищення рівня страхової культури. The paper investigates the concept of «insurance culture» and the main approaches to its definition.Однак, враховуючи поглиблену теоретичну розробленість у сфері аналізу страхової культури суспільства, невирішеним залишається питання практичного втілення стратегії країни щодо підвищення рівня страхової культури населення для стабільного розвитку страхового ринку України. Однак, в Україні існують значні перешкоди для доступності страхових послуг: - незначна участь громадян у страхуванні; Варто зазначити, що страхова культура суспільства умовно поділяється на страхову культуру населення та страхову культуру юридичних осіб, адже послугами страхових компаній користуються не лише фізичні особи, а й підприємства. Страхова культура в Україні знаходиться на низькому рівні, оскільки, на відміну від розвинутих країн світу, населення не сприймає страхування як необхідний елемент захисту життя, здоровя і майна від різних небезпек. Правову основу участі держави у захисті прав страхувальників встановлює Закон України «Про страхування», яким передбачено, що державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.І тому страховику необхідно докласти чимало зусиль для її просування до потенційного споживача і підвищення рівня страхової культури.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?