Страхові резерви - Реферат

бесплатно 0
4.5 31
Визначення сутності, структури та видів страхових резервів. Особливості формування технічних резервів, огляд резервів із страхування життя. Оцінка вартості грошових зобов"язань страховика за договорами та майбутніх витрат для забезпечення їх виконання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РЕФЕРАТ на тему: «Страхові резерви»Страхування є важливим фактором стимулювання економіки, господарської активності окремих субєктів, оскільки створює для всіх учасників рівні права, можливість отримати вигоду, бажання ризикувати, надає впевненості у розвитку підприємницької діяльності, створює нові стимули зростання продуктивності праці та забезпечення економічного розвитку. Розмір сформованих страхових резервів відображає величину зобовязань страховика перед страхувальниками за діючими на звітну дату договорами страхування. Кошти страхових резервів використовуються для виплат страхових сум і страхових відшкодувань тоді, коли для забезпечення страхових виплат страховику не вистачає поточних надходжень страхових премій.Відповідно до природи страхування розмір страхових резервів не може бути постійною величиною, оскільки обсяг відповідальності страховика за діючими договорами постійно змінюється, що обумовлено безперервністю процесу страхування. Страхові резерви - грошові кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, у яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобовязаннями. Статтею 31 Закону про страхування встановлено, що страхові резерви утворюються страховиками залежно від видів страхування (перестрахування). З метою забезпечення отримання інформації, необхідної для формування страхових резервів, страховики зобовязані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за відповідною формою, що дозволить отримати цю інформацію.Технічні резерви - це показник, який виражає грошову оцінку обовязків страховика за страховими зобовязаннями, і одночасно - сума коштів, що є гарантією виконання зобовязань перед страхувальниками з огляду на наявні у портфелі страховика договори страхування. Страхові резерви створюються в тій валюті, якою страховики відповідають за своїми страховими зобовязаннями, і призначені саме для забезпечення виплат страхових сум і страхових відшкодувань за укладеними договорами страхування. Для забезпечення страхових зобовязань із страхування життя та медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку: - сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у першому кварталі цього періоду множиться на 1/4; Коли цей строк минає, відповідальність страховика перед страхувальником закінчується, і отримана страховиком страхова премія за цим договором вважається заробленою.Резерви із страхування життя, медичного страхування і обовязкових видів страхування формуються окремо від резервів для інших видів страхування. Страхові компанії, які здійснюють страхування життя, для забезпечення своєї діяльності формують резерви зі страхування життя. Розрахунок страхових резервів виконується страховиком на підставі Положення про формування резервів із страхування життя, що розробляється відповідно до Методики формування резервів із страхування життя від 27.01.2004 р. та затверджується страховиком. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями [1] - Визначає види страхових резервів та порядок їх формування; - регламентує методику формування резервів із страхування життя з урахуванням темпів зростання інфляції; - визначає принципи та напрями розміщення страхових резервів № 24 зі змінами та доповненнями [2] - Визначає види резервів зі страхування життя та порядок їх формування; - установлює основні принципи оцінки вартості грошових зобовязань страховика за договорами страхування життя; - визначає методику розрахунку математичних резервів та викупних сумОтже, страхові компанії для забезпечення ефективної діяльності формують страхові резерви, які мають суворо цільове призначення, є головною і визначальною особливістю, що визначає галузеву специфіку страховика. Відповідно до вимог чинного законодавства, українські страхові компанії формують два види страхових резервів (рис.6.

План
План

Вступ

1. Сутність, структура та види страхових резервів

2. Формування технічних резервів

3. Резерви із страхування життя

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?